bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Матеріально-технічне забезпечення
  ГоловнаУніверситетУніверситет сьогодніМатеріально-технічне забезпечення

  Матеріально-технічне забезпечення

  Національного аерокосмічного університету
  ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

  Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчальному процесі Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»:

  Адреса приміщення

  Повне наймену-вання власника майна

  Площа, кв. метрів
  загальна

  Найменування та реквізити документа про право власності або оперативного управління, або користування

  61070
  м. Харків
  вул. Чкалова 17,
  нежитлова будівля
  літ. "Б-2-4"
  (головни й корпус)

  Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

  19177,8

  Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016 Про закріплення майна на праві господарського відання. Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: Індексований номер: 22217781, серія САК

  № 279928 від 27.05.14. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

  № 32402547 від 19.01.15

  61070
  м. Харків
  вул. Чкалова 17,
  нежитлова
  будівля літ. «М-3»
  (літакобудівельний корпус)

  Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

  10905,5

   

  Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016 Про закріплення майна на праві господарського відання.

  Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: Індексований номер: 22217927, серія САК

  № 279927 від 27.05.14

  Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №32402350 від 19.01.15

  61070
  м. Харків
  вул. Чкалова 17,
  нежитлова будівля літ. "Н-2-5"
  (радіотехнічний корпус)

  Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

  13808,3

  Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016 Про закріплення майна на праві господарського відання.

  Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: Індексований номер: 22217927, серія САК

  № 279927 від 27.05.14

  Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №32402350 від 19.01.15

  61070
  м. Харків
  вул. Чкалова 17,
  нежитлова будівля літ. "В-3"
  (спортивний корпус з басейном)

  Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

  2454,1

  Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016 Про закріплення майна на праві господарського відання.

  Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: Індексований номер: 21592246, серія САК

  № 279361 від 14.05.14

  Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №32455792 від 20.01.15

  61070
  м. Харків
  вул. Чкалова 17,
  нежитлова будівля літ. "О-2-4"
  (навчально-лаборатор
  ний корпус)

  Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

  11577.4

   

  Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016 Про закріплення майна на праві господарського відання.

  Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: Індексований номер: 22287671, серія САК №279959

  від 28.05.14

  Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №32454836 від 20.01.15

  61070
  м. Харків
  вул. Чкалова 17,
  нежитлова будівля літ. "Л-1-3"
  (моторобу
  дівельний корпус)

  Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

  13331,8

   

   

  Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016  Про закріплення майна на праві господарського відання.

  Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: Індексований номер: 22286160, серія САК №279969

  від 28.05.14

  Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №32396091 від 19.01.15

  61070
  м. Харків
  вул. Чкалова 17,
  нежитлова будівля літ. "Е-1"
  (учбово-спортивний комплекс (манеж))

  Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

  9942,6

   

  Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016 Про закріплення майна на праві господарського відання.  Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: Індексований номер: 22268027, серія САК №279954

  від 28.05.14

  Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №32455977 від 20.01.15

  61070
  м. Харків
  вул. Чкалова 17,
  нежитлова будівля літ. "Я-1-3"
  (аеродинамічна лабораторія (корпус№ 48))

  Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

  3298,2

   

  Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016 Про закріплення майна на праві господарського відання.

  Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: Індексований номер: 22294440, серія САК №279981 від 29.05.14

  Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №32621820 від 23.01.15

  61070
  м. Харків
  вул. Чкалова 17,
  нежитлова будівля літ. "А/1-2"
  (корпус№ 47)

  Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

  1445,6

   

  Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016  Про закріплення майна на праві господарського відання.

  Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: Індексований номер: 22315687, серія САК №279976 від 29.05.14

  Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №32560442 від 22.01.15

  61070
  м. Харків
  вул. Чкалова 17,
  нежитлова будівля літ. "И-1-4"
  (навчально-лабораторний корпус № 2)

  Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

  5978,2

   

  Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016 Про закріплення майна на праві господарського відання.

  Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: Індексований номер: 22282731, серія САК №279956 від 28.05.14

  Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №32456205 від 20.01.15

  61070
  м. Харків
  вул. Чкалова 17,
  нежитлова будівля літ. "П-5"
  (імпульсний корпус)

  Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

  11745,2

   

  Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016  Про закріплення майна на праві господарського відання.

  Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: Індексований номер: 22284213, серія САК №279966 від 28.05.14

  Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №32396978 від 19.01.15

  61070
  м. Харків
  вул. Чкалова 17,
  нежитлова будівля літ. "С-2"
  -(елинг №2 АРИК-158)

  Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

  877,1

   

  Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016 Про закріплення майна на праві господарського відання.

  Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: Індексований номер: 22311882, серія САК №279994 від 29.05.14

  Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №32821042 від 28.01.15

  61070
  м. Харків
  вул. Чкалова 17,
  нежитлова будівля літ. "А-2"
  (лабораторія ОЛАТЕМ)

  Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

  1005,4

   

  Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016 Про закріплення майна на праві господарського відання.

  Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: Індексований номер: 22130779, серія САК №279875 від 26.05.14

  Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №32455487 від 20.01.15

  61070
  м. Харків
  вул. Чкалова 17,
  громадський будинок
  літ. "Б/1-1-3" (навчально-експеримен
  тальні  майстерні)

  Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

  7022

   

  Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016  Про закріплення майна на праві господарського відання.

  Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: Індексований номер: 22436719, серія САК №447098

  від 02.06.14

  Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №32566793 від 22.01.15 

  61070
  м. Харків
  вул. Чкалова 17,
  нежитлова будівля літ. "Р-2"
  (елинг №1 АРИК-11 В)

  Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

  644,8

  Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016  Про закріплення майна на праві господарського відання.

  Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: Індексований номер: 22349369, серія САК №447023

  від 29.05.14

  Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

  №32746112 від 27.01.15

  61070
  м. Харків
  вул. Чкалова 17,
  громадський будинок літ. "Г-1", (компресор
  на мала корпус №21)

  Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

  822,1

   

  Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016  Про закріплення майна на праві господарського відання.

  Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: Індексований номер: 22274484, серія САК №279963

  від 28.05.14

  Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №32560076 від 22.01.15

  61070
  м. Харків
  вул. Чкалова 17,
  нежитлова будівля літ. "З-2"
  (адміністра
  тивний корпус)

  Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

  629,9

   

  Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016  Про закріплення майна на праві господарського відання.

  Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: Індексований номер: 21677392, серія САК №279487

  від 15.05.14

  Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

  61070
  м. Харків
  вул. Чкалова 17,
  громадський будинок
  літ. "Г/1-1", авіамодельна лабораторія

  Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

  416,6

   

   

  №32567218 від 22.01.15

  Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016  Про закріплення майна на праві господарського відання.

  Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: Індексований номер: 22266821, серія САК №279960

  від 28.05.14

  Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №32613694 від 23.01.15

  61070
  м. Харків
  вул. Чкалова 17,
  нежитлова будівля літ. "К-2"
  (їдальня)

  Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

  1557,3

  Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016  Про закріплення майна на праві господарського відання.

  Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: Індексований номер: 22229151, серія САК №279942

  від 28.05.14

  Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

  №32688853 від 26.01.15

  61070
  м. Харків
  вул. Поздовжня, 7-А,
  громадський будинок літ. "К-1"
  (елинг №1 АРИК-11 В)

  Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

  653,9

   

  Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016  Про закріплення майна на праві господарського відання.

  Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: Індексований номер: 31416166, серія САК №448935від 22.12.14

  Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №32867344 від 29.01.15.

  Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради № 37 від 20.01.2016 про зміну адреси нежитлових будівель по вул. Поздовжній 7-а.

  61070
  м. Харків
  вул. Поздовжня, 7-А,
  громадський будинок літ. "Б-1"
  (будівля великого боксу)

  Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

  1017,1

   

   

  Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016  Про закріплення майна на праві господарського відання.

  Свідоцтво про право власності на

  нерухоме майно: Індексний номер: 31483600, серія САК №448958

  від 23.12.14

  Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №32867505 від 29.01.15.

  Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради № 37 від 20.01.2016 про зміну адреси нежитлових будівель по вул. Поздовжній 7-а.

  61070
  м. Харків
  вул. Поздовжня, 7-А,
  громадський будинок
  літ. "Л-1"
  (будівлі тренажерів)

  Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

  117,2

  Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016  Про закріплення майна на праві господарського відання.

  Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: Індексований номер: 31411363, серія САК №448937

  від 22.12.14

  Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №32869610 від 29.01.15.

  Рішення виконавчого комітету Харківської

  міської ради № 37 від 20.01.2016 про зміну адреси нежитлових будівель по вул. Поздовжній 7-а.

  61070
  м. Харків
  вул. Чкалова, 3,
  житловий будинок, квартирний (багатоповерховий)
  літ. “А-5”, гуртожиток №6

  Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

  3460,3

  Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016  Про закріплення майна на праві господарського відання.

  Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: Індексний номер: 21605674, серія САК №279402

  від 14.05.2014

  Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №32513557 від 21.01.2015

  61070
  м. Харків
  вул. Чкалова, 1,
  гуртожитки № 7, 9 літ. “А-5”

  Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

  7516

  Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016  Про закріплення майна на праві господарського відання.

  Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: Індексний номер: 22283824, серія САК №279967

  від 28.05.2014

  Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №32504118 від 21.01.2015

  61070
  м. Харків
  вул. Проскури Академіка, 2,
  гуртожиток № 8
  літ. “А-5”

  Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

  6118,7

  Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016  Про закріплення майна на праві господарського відання.

  Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: Індексний номер: 22286315, серія САК №279968

  від 28.05.2014

  Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №32503561 від 21.01.2015

  61070
  м. Харків
  пров. Електро-інструментальний, 6,
  гуртожиток № 10
  літ. “А-9-10”

  Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

  13854,8

  Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016  Про закріплення майна на праві господарського відання.

  Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: Індексний номер: 22287245, серія САК №279964

  від 28.05.2014

  Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №32500988 від 21.01.2015

  61070
  м. Харків
  пров. Електро-інструментальний,
  6-А,
  гуртожиток № 11
  літ. “А-9”

  Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

  12808,9

  Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016  Про закріплення майна на праві господарського відання.

  Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: Індексний номер: 22286889, серія САК №279965

  від 28.05.2014

  Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №32513409 від 21.01.2015

  61070
  м. Харків
  пров. Електро-інструментальний,
  6-Б,
  гуртожиток № 12
  літ. “А-9-10”

  Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

  13783,3

  Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016  Про закріплення майна на праві господарського відання.

  Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: Індексний номер: 22286002, серія САК

  №279970

  від 28.05.2014

  Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №32567028 від 22.01.2015

  61070
  м. Харків
  вул. Чкалова 11,
  гуртожиток
  літ. “А-5”
  (гуртожиток №2)

  Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

  4329,7

  Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016  Про закріплення майна на праві господарського відання.

  Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: Індексний номер: 22270579, серія САК №279953

  від 28.05.2014

  Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №32455724 від 20.01.2015

  61070
  м. Харків
  вул. Чкалова, 9,
  квартирний (багатоповерховий)
  житловий будинок
  гуртожиток № 4
  літ. “А-5”

  Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

  3610,2

  Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016  Про закріплення майна на праві господарського відання.

  Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: Індексний номер: 22223763, серія САК

  №279937

  від 27.05.2014

  Витяг з Державного

  реєстру речових прав на нерухоме майно №32503793 від 21.01.2015

  61070
  м. Харків
  вул. Чкалова 5,
  гуртожиток № 5
  літ. “А-5”

  Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

  3420,7

  Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016  Про закріплення майна на праві господарського відання.

  Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: Індексний номер: 21614597, серія САК №279403

  від 14.05.2014

  Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №32513187 від 21.01.2015

  Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями:

  з/п

  Найменування приміщення

  Площа приміщень (кв. метрів)

  усього

  у тому числі

  власних

  орендованих

  зданих в оренду

  1.

  Навчальні приміщення, усього:

  у тому числі:

  52821,3

   

  52821,3

   

  -

  приміщення для занять здобувачів, (лекційні, аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії тощо)

  40561,6

   40561,6

  комп’ютерні лабораторії

  4110,2

  4110,2

  спортивні зали

  8149,5

  8149,5

  2.

  Приміщення для науково-педагогічних (педагогічних) працівників

  13068,1

  13068,1

  3.

  Службові приміщення

  78769,5

  78769,5

  472,0

  4.

  Бібліотека,

   у тому числі читальні зали

  4109,2 /

  2607,4

  4109,2 /

  2607,4

  5.

  Гуртожитки / житлова

  68902,6 / 33047,0

  68902,6 / 33047,0

  1011,4

  6.

  Їдальні /буфети

  3648 / 1566,1

  3648 / 1566,1

  7.

  Профілакторії / бази відпочинку

  2683,1/ 6845,5

  2683,1/ 6845,5

  8.

  Медичні пункти

  384,2

  384,2

  9.

  Інші

  Інформація про соціальну інфраструктуру Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»: 


  з/п
  Найменування об’єкта соціальної інфраструктури
  (показника, нормативу)
  КількістьПлоща
  (кв. метрів)

  1

  Гуртожитки для здобувачів

  9

  68902,6 / 33047,0

  2

  Житлова площа на одного здобувача у гуртожитку

  -

  6

  3

  Їдальні та буфети

  1 / 14

  3648 / 1566,1

  4

  Кількість здобувачів на одне місце в їдальнях
  і буфетах

  5

  -

  5

  Актові зали

  1

  922,2

  6

  Спортивні зали

  20

  8149,5

  7

  Плавальні басейни

  1

  +

  8

  Інші спортивні споруди:

  -                     стадіони;

  -                     спортивні майданчики;

  -                     корти

  -                     тощо

  1

  3

  1

   

  +

  +

  +

   

  9

  Студентський палац (клуб)

  1

  +

  10

  Інші

  -

  -

  Щодо організації діяльності Університету в умовах карантину

  Переглянути