Матеріально-технічне забезпечення | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаУніверситетУніверситет сьогодніМатеріально-технічне забезпечення

Матеріально-технічне забезпечення
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

На правах господарського ведення за Університетом з 2016 року закріплено 174 об’єкти (наказ Міністерства освіти і науки України № 1372 від 15 листопада 2016 року). Вони різні за конструктивною схемою, типом, функціональним призначенням, терміном експлуатації. Сумарна площа об’єктів становить 375309,617 м2. Розміщуються будівлі і споруди на території загальною площею 62,3176 га.

Загальна площа приміщень, що використовується у навчальному процесі Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» - 175753,3 м2 (з них навчальні приміщення – 52821,3 м2).

Студентське містечко нараховує 9 студентських гуртожитків на 5508 місць загальною площею 68902,60 м2, 6 житлових будинків на 485 квартир загальною площею 27048 м2 і розміщується не території площею близько 14 гектарів.

Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчальному процесі Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»:

Адреса приміщення

Повне найменування власника майна

Площа, кв. метрів
загальна

Найменування та реквізити документа про право власності або оперативного управління, або користування

61070 м. Харків, вул. Вадима Манька 17, нежитлова будівля, літ. "Б-2-4" (головний корпус)

Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

19177,8

Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016 Про закріплення майна на праві господарського відання.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: Індексований номер: 22217781, серія САК № 279928 від 27.05.14.

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 32402547 від 19.01.15

61070 м. Харків, вул. Вадима Манька 17, нежитлова будівля, літ. «М-3» (літакобудівельний корпус)

Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

10905,5

Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016 Про закріплення майна на праві господарського відання.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: Індексований номер: 22217927, серія САК № 279927 від 27.05.14

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №32402350 від 19.01.15

61070 м. Харків, вул. Вадима Манька 17, нежитлова будівля, літ. "Н-2-5" (радіотехнічний корпус)

Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

13808,3

Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016 Про закріплення майна на праві господарського відання.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: Індексований номер: 22217927, серія САК № 279927 від 27.05.14

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №32402350 від 19.01.15

61070 м. Харків, вул. Вадима Манька 17, нежитлова будівля,  літ. "В-3" (спортивний корпус з басейном)

Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

2454,1

Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016 Про закріплення майна на праві господарського відання.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: Індексований номер: 21592246, серія САК № 279361 від 14.05.14

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №32455792 від 20.01.15

61070 м. Харків, вул. Вадима Манька 17, нежитлова будівля літ. "О-2-4" (навчально-лабораторний корпус)

Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

11577.4

Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016 Про закріплення майна на праві господарського відання.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: Індексований номер: 22287671, серія САК №279959 від 28.05.14

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №32454836 від 20.01.15

61070 м. Харків, вул. Вадима Манька 17, нежитлова будівля літ. "Л-1-3" (моторобудівельний корпус)

Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

13331,8

Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016  Про закріплення майна на праві господарського відання.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: Індексований номер: 22286160, серія САК №279969 від 28.05.14

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №32396091 від 19.01.15

61070 м. Харків, вул. Вадима Манька 17, нежитлова будівля літ. "Е-1" (учбово-спортивний комплекс (манеж))

Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

9942,6

Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016 Про закріплення майна на праві господарського відання.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: Індексований номер: 22268027, серія САК №279954 від 28.05.14

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №32455977 від 20.01.15

61070 м. Харків, вул. Вадима Манька 17, нежитлова будівля літ. "Я-1-3" (аеродинамічна лабораторія (корпус№ 48))

Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

3298,2

Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016 Про закріплення майна на праві господарського відання.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: Індексований номер: 22294440, серія САК №279981 від 29.05.14

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №32621820 від 23.01.15

61070 м. Харків, вул. Вадима Манька 17, нежитлова будівля літ. "А/1-2" (корпус№ 47)

Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

1445,6

Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016  Про закріплення майна на праві господарського відання.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: Індексований номер: 22315687, серія САК №279976 від 29.05.14

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №32560442 від 22.01.15

61070 м. Харків, вул. Вадима Манька 17, нежитлова будівля літ. "И-1-4" (навчально-лабораторний корпус № 2)

Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

5978,2

Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016 Про закріплення майна на праві господарського відання.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: Індексований номер: 22282731, серія САК №279956 від 28.05.14

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №32456205 від 20.01.15

61070 м. Харків, вул. Вадима Манька 17, нежитлова будівля літ. "П-5" (імпульсний корпус)

Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

11745,2

Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016  Про закріплення майна на праві господарського відання.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: Індексований номер: 22284213, серія САК №279966 від 28.05.14

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №32396978 від 19.01.15

61070 м. Харків, вул. Вадима Манька 17, нежитлова будівля літ. "С-2" (елинг №2 АРИК-158)

Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

877,1

Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016 Про закріплення майна на праві господарського відання.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: Індексований номер: 22311882, серія САК №279994 від 29.05.14

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №32821042 від 28.01.15

61070 м. Харків, вул. Вадима Манька 17, нежитлова будівля літ. "А-2" (лабораторія ОЛАТЕМ)

Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

1005,4

Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016 Про закріплення майна на праві господарського відання.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: Індексований номер: 22130779, серія САК №279875 від 26.05.14

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №32455487 від 20.01.15

61070 м. Харків, вул. Вадима Манька 17, громадський будинок
літ. "Б/1-1-3" (навчально-експериментальні  майстерні)

Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

7022

Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016  Про закріплення майна на праві господарського відання.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: Індексований номер: 22436719, серія САК №447098 від 02.06.14 

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №32566793 від 22.01.15 

61070 м. Харків, вул. Вадима Манька 17, нежитлова будівля літ. "Р-2" (елинг №1 АРИК-11 В)

Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

644,8

Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016  Про закріплення майна на праві господарського відання.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: Індексований номер: 22349369, серія САК №447023 від 29.05.14

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №32746112 від 27.01.15

61070 м. Харків, вул. Вадима Манька 17, громадський будинок літ. "Г-1", (компресорна мала корпус №21)

Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

822,1

Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016  Про закріплення майна на праві господарського відання.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: Індексований номер: 22274484, серія САК №279963 від 28.05.14

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №32560076 від 22.01.15

61070 м. Харків, вул. Вадима Манька 17, нежитлова будівля літ. "З-2" (адміністративний корпус)

Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

629,9

Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016  Про закріплення майна на праві господарського відання.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: Індексований номер: 21677392, серія САК №279487 від 15.05.14

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №32567218 від 22.01.15

61070 м. Харків, вул. Вадима Манька 17, громадський будинок
літ. "Г/1-1", (авіамодельна лабораторія)

Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

416,6

Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016  Про закріплення майна на праві господарського відання.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: Індексований номер: 22266821, серія САК №279960 від 28.05.14

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №32613694 від 23.01.15

61070 м. Харків, вул. Вадима Манька 17, нежитлова будівля літ. "К-2" (їдальня)

Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

1557,3

Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016  Про закріплення майна на праві господарського відання.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: Індексований номер: 22229151, серія САК №279942 від 28.05.14

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №32688853 від 26.01.15

61070 м. Харків, вул. Поздовжня, 7-А, громадський будинок літ. "К-1" (елинг №1 АРИК-11 В)

Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

653,9

Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016  Про закріплення майна на праві господарського відання.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: Індексований номер: 31416166, серія САК №448935від 22.12.14

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №32867344 від 29.01.15.

Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради № 37 від 20.01.2016 про зміну адреси нежитлових будівель по вул. Поздовжній 7-а.

61070 м. Харків, вул. Поздовжня, 7-А, громадський будинок літ. "Б-1" (будівля великого боксу)

Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

1017,1

Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016  Про закріплення майна на праві господарського відання.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: Індексний номер: 31483600, серія САК №448958 від 23.12.14

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №32867505 від 29.01.15.

Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради № 37 від 20.01.2016 про зміну адреси нежитлових будівель по вул. Поздовжній 7-а.

61070 м. Харків, вул. Поздовжня, 7-А, громадський будинок літ. "Л-1" (будівлі тренажерів)

Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

117,2

Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016  Про закріплення майна на праві господарського відання.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: Індексований номер: 31411363, серія САК №448937 від 22.12.14

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №32869610 від 29.01.15.

Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради № 37 від 20.01.2016 про зміну адреси нежитлових будівель по вул. Поздовжній 7-а.

61070 м. Харків, вул. Вадима Манька, 3, житловий будинок, квартирний (багатоповерховий) літ. “А-5”, гуртожиток №6 

Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

3460,3

Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016  Про закріплення майна на праві господарського відання.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: Індексний номер: 21605674, серія САК №279402 від 14.05.2014

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №32513557 від 21.01.2015

61070 м. Харків, вул. Вадима Манька, 1, гуртожитки № 7, 9 літ. “А-5” 

Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

7516

Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016  Про закріплення майна на праві господарського відання.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: Індексний номер: 22283824, серія САК №279967 від 28.05.2014

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №32504118 від 21.01.2015

61070 м. Харків, вул. Проскури Академіка, 2, гуртожиток № 8 літ. “А-5”

Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

6118,7

Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016  Про закріплення майна на праві господарського відання.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: Індексний номер: 22286315, серія САК №279968 від 28.05.2014

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №32503561 від 21.01.2015

61070 м. Харків, пров. Електро-інструментальний, 6, гуртожиток № 10 літ. “А-9-10”

Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

13854,8

Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016  Про закріплення майна на праві господарського відання.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: Індексний номер: 22287245, серія САК №279964 від 28.05.2014

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №32500988 від 21.01.2015

61070 м. Харків, пров. Електро-інструментальний, 6-А,
гуртожиток № 11 літ. “А-9”

Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

12808,9

Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016  Про закріплення майна на праві господарського відання.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: Індексний номер: 22286889, серія САК №279965 від 28.05.2014

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №32513409 від 21.01.2015

61070 м. Харків, пров. Електро-інструментальний, 6-Б,
гуртожиток № 12 літ. “А-9-10”

Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

13783,3

Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016  Про закріплення майна на праві господарського відання.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: Індексний номер: 22286002, серія САК №279970 від 28.05.2014

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №32567028 від 22.01.2015

61070 м. Харків, вул. Вадима Манька 11, гуртожиток
літ. “А-5” (гуртожиток №2)

Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

4329,7

Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016  Про закріплення майна на праві господарського відання.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: Індексний номер: 22270579, серія САК №279953 від 28.05.2014

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №32455724 від 20.01.2015

61070 м. Харків, вул. Вадима Манька, 9, квартирний  (багатоповерховий) житловий будинок гуртожиток № 4
літ. “А-5”

Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

3610,2

Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016  Про закріплення майна на праві господарського відання.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: Індексний номер: 22223763, серія САК №279937 від 27.05.2014

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №32503793 від 21.01.2015

61070 м. Харків, вул. Вадима Манька 5, гуртожиток № 5
літ. “А-5” 

Держава Україна в особі Міністерства освіти і науки України

3420,7

Наказ Міністерства освіти і науки України №1372 від 15.11.2016  Про закріплення майна на праві господарського відання.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: Індексний номер: 21614597, серія САК №279403 від 14.05.2014

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №32513187 від 21.01.2015

Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями:

з/п

Найменування приміщення

Площа приміщень (кв. метрів)

усього

у тому числі

власних

орендованих

зданих в оренду

1.

Навчальні приміщення, усього:

у тому числі:

52821,3

 

52821,3

 

-

приміщення для занять здобувачів, (лекційні, аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії тощо)

40561,6

 40561,6

комп’ютерні лабораторії

4110,2

4110,2

спортивні зали

8149,5

8149,5

2.

Приміщення для науково-педагогічних (педагогічних) працівників

13068,1

13068,1

3.

Службові приміщення

78769,5

78769,5

472,0

4.

Бібліотека,

 у тому числі читальні зали

4109,2 /

2607,4

4109,2 /

2607,4

5.

Гуртожитки / житлова

68902,6 / 33047,0

68902,6 / 33047,0

1011,4

6.

Їдальні /буфети

3648 / 1566,1

3648 / 1566,1

7.

Профілакторії / бази відпочинку

2683,1/ 6845,5

2683,1/ 6845,5

8.

Медичні пункти

384,2

384,2

9.

Інші

Інформація про соціальну інфраструктуру Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»: 


з/п
Найменування об’єкта соціальної інфраструктури
(показника, нормативу)
КількістьПлоща
(кв. метрів)

1

Гуртожитки для здобувачів

9

68902,6 / 33047,0

2

Житлова площа на одного здобувача у гуртожитку

-

6

3

Їдальні та буфети

1 / 14

3648 / 1566,1

4

Кількість здобувачів на одне місце в їдальнях
і буфетах

5

-

5

Актові зали

1

922,2

6

Спортивні зали

20

8149,5

7

Плавальні басейни

1

+

8

Інші спортивні споруди:

- стадіони;

- спортивні майданчики;

- корти

- тощо

1

3

1

 

+

+

+

 

9

Студентський палац (клуб)

1

+

10

Інші

-

-

Предметні олімпіади у форматі НМТ