bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Кадровий склад

Кадровий склад

Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Педагогічні та науково-педагогічні працівники станом на 1 жовтня 2018р.:

 

Усього

З них мають науковий ступінь

Із гр. 1 мають учене звання

Із гр. 1  працюють менше, ніж на повну ставку

кандидата наук

доктора наук

доцента

професора

А

1

2

3

4

5

6

Усього:

947

419

99

285

72

354

 у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 педагогічні працівники

106

2

 

 

 

3

 з них штатні

104

2

 

 

 

1

 науково-педагогічні працівники

841

417

99

285

72

351

 з них штатні

747

387

79

262

60

257

Щодо організації діяльності Університету в умовах карантину

Переглянути