bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Нормативно-правова база
ГоловнаУніверситетВчена радаНормативно-правова база

Нормативно-правова база

1) ЗАКОН УКРАЇНИ Про вищу освіту

https://zakon.help/law/1556-VII/edition01.01.2019/

2) ЗАКОН УКРАЇНИ Про наукову і науково-технічну діяльність

https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/848-19

3) КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА  Деякі питання реалізації статті 54 Закону України “Про вищу освіту”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/656-2015-%D0%BF

4) НАКАЗ 14.01.2016 № 13 Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам

https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0183-16

5) Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти

 https://lenvit.ucoz.ua/ZER.pdf

6) ЗАКОН УКРАЇНИ Про забезпечення функціонування української мови як державної

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19

Отримай 20 балів до сертифікату ЗНО з математики

Дізнатися