Доступ до публічної інформації | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаУніверситетПублічна інформаціяДоступ до публічної інформації

Доступ до публічної інформації
у Національному аерокосмічному університеті
ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" надає публічну інформацію керуючись наступними документами:

Закон України "Про доступ до публічної інформації" Указ Президента України "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" Положення про забезпечення доступу до публічної інформації

Згідно із законом, публічною інформацією є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

Надання публічної інформації здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

- ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

- опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

- підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію.

Зразки форм для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді:

Форма для подання запиту Форма електронного запиту

Поштова адреса Університету для подання інформаційного запиту:

61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17, відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті вказувати «Публічна інформація»);

- телефон: (057) 788-48-04;

- електронна пошта: [email protected]

В Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" Наказом ректора №209а від 12 вересня 2014 року та Наказом ректора №434 від 01 жовтня 2018 року відповідальною особою з питань запитів на публічну інформацію було призначено юрисконсульта І категорії Гупалова С.А. 

Згідно із п.2 ч.1, ч.3 ст. 13 Закону України "Про доступ до публічної інформації" Університет, як юридична особа, що фінансується з Державного бюджету, є розпорядником лише інформації, що стосується використання ним бюджетних коштів.

Запити про доступ до персональних даних (щодо розміру стипендії, кількість місяців у навчальному році) повинні бути оформлені згідно із вимогами ст.18 Закону України "Про захист персональних даних" (зокрема, вказати реквізити документів, що посвідчують особу запитувача).

Рішення, дії чи бездіяльність співробітників Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" щодо забезпечення доступу до публічної інформації можуть бути оскаржені до ректора Університету, Міністерства освіти і науки України або суду відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Звіт щодо розгляду запитів на публічну інформацію, звернень громадян й інших запитів в 2023 році:

Звіт 2023 рік 

Архів звітів щодо розгляду запитів на публічну інформацію, звернень громадян та інших запитів:

Архів за 2022 рік Архів за 2021 рік Архів за 2020 рік

Архів за 2019 рік

Предметні олімпіади у форматі НМТ