Перелік додаткових послуг | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Перелік додаткових послуг,
які надає Національний аерокосмічний університет
ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Згідно з положенням про надання платних послуг (крім освітніх) Національним аерокосмічним університетом ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», платні послуги надаються на підставі:

- письмової заяви - для фізичної особи, що складається в довільній формі;

- договору (контракту) - для фізичної або юридичної особи;

- за фактом оплати надання платної послуги у порядку, визначеному законодавством.

У разі якщо відповідно до чинних нормативно-правових актів замовник має право здійснювати оплату послуги частинами або виключно за фактом надання послуги, у відповідному договорі (контракті) зазначаються всі поетапні суми та строки сплати.

За надання платних послуг фізичним особам оплата таких послуг здійснюється до початку її надання. Порядок, строки та види оплати за надання послуг юридичним особам може бути передбачена умовами відповідного договору.

Оплата за послуг вноситься на рахунок Університету через банківські установи.

Згідно з положенням про порядок надання платних освітніх послуг, які надаються Національним аерокосмічним університетом ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», платні освітні послуги надаються Університетом за умови відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, а у разі встановлення законодавством вимог щодо необхідності ліцензування або отримання дозволів для надання платної послуги - після отримання таких дозвільних документів.

Платні освітні послуги надаються на добровільній основі:

- для фізичної особи - на підставі письмової заяви та/або договору (угоди, контракту),

- для юридичної особи - на підставі договору (угоди, контракту).

Договір (угода, контракт) між Замовником та Університетом в обов'язковому порядку повинен містити:

- предмет (вид) платної послуги;

- порядок надання платної послуги;

- вартість та умови оплати за її надання;

- строк дії договору;

- відповідальність сторін.

Платні освітні послуги надаються Університетом за умови внесення грошових коштів на рахунок Університету як попередня оплата у розмірі і строк, визначені у договорі.

Оплата за освітні послуги вноситься на рахунок Університету через банківські установи у безготівковій формі на умовах попередньої оплати в строк, визначений у відповідному положенні про надання визначеної платної освітньої послуги чи у договорі (угоді, контракті).

Оформлення документів про освіту державного зразка Послуги спортивних споруд Послуги з надання спеціально облаштованих будинків і приміщень для тимчасового проживання

Послуга з централізованого опалення, яка надається ХАІ Послуги проводового електрозв'язку Послуги щодо оформлення документів

Надання платних послуг по використанню тимчасово вільних площ на території ХАІ

Предметні олімпіади у форматі НМТ