Конференція трудового колективу | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаУніверситетПрофспілка співробітниківКонференція трудового колективу

Конференція трудового колективу

Конференція трудового колективу Університету відповідно до статті 39 Закону України «Про вищу освіту» та Статуту є вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету.

Конференція трудового колективу Університету включає: представників (делегатів) із числа наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, інших співробітників Університету та студентів. В роботі конференції мають право брати участь члени наглядової ради Університету з правом дорадчого голосу. У разі наявності місць для участі в конференції в аудиторії, де вона буде проходити, у конференції трудового колективу Університету можуть брати участь без права голосу представники всіх груп працівників та представники студентства за умови попереднього погодження з організаційним комітетом або з головуючим на конференції.

Повноваження конференції трудового колективу Університету встановлюються в 1 рік.

Конференція трудового колективу Університету має такі повноваження:

1) погоджує, за поданням вченої ради Університету, Статут чи зміни (доповнення) до нього;

2) заслуховує щороку звіт ректора Університету та оцінює його діяльність;

3) обирає комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про працю;

4) розглядає за обґрунтованим поданням наглядової або вченої ради Університету питання про дострокове припинення повноважень ректора Університету;

5) затверджує правила внутрішнього розпорядку Університету чи зміни (доповнення) до них;

6) розглядає і ухвалює проект колективного договору чи зміни (доповнення) до нього і заслуховує інформацію про його виконання, надає профспілковому комітету чи іншому уповноваженому трудовим колективом органу Університету право підписувати колективний договір з ректором від імені колективу Університету;

7) затверджує, ухвалене вищим органом студентського самоврядування Університету, Положення про студентське самоврядування в Університеті;

8) затверджує положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету;

9) обирає виборних представників до вченої ради Університету;

10) розглядає інші найбільш актуальні питання діяльності Університету.

Положення про конференцію трудового колективу  Протоколи Конференції трудового колективу

Предметні олімпіади у форматі НМТ