Положення про дуальну форму здобуття освіти | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Положення про дуальну форму здобуття освіти

Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти
 у Національному аерокосмічному університеті
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 2 від 29 вересня 2023 року

Введено в дію наказом №236 від 02 жовтня 2023 року

СУЯ ХАІ-НМВ-П/006:2023

Дата введення 02 жовтня 2023 р.

Редакція № 3

Предметні олімпіади у форматі НМТ