Положення про порядок організації роботи представників засобів масової інформації на виборах ректора Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаУніверситетНормативні документиПоложенняПоложення щодо виборів ректора УніверситетуПоложення про порядок організації роботи представників засобів масової інформації на виборах ректора Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Положення про куратора академічної групи

Положення про порядок організації роботи представників
засобів масової інформації на виборах ректора
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 9 від 19 квітня 2023 року

Введено у дію наказом №68 від 21 квітня 2023 року

СУЯ ХАІ-ПРПЗМІ-П/001:2023

Дата введення 21 квітня 2023 р.

Редакція № 1

1. Загальні положення

1.1 Цей порядок визначає умови організації роботи представників засобів масової інформації (далі – ЗМІ) під час проведення виборів ректора Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі – Університет) відповідно до законів України «Про медіа», «Про вищу освіту», Положення про виборчу систему та порядок обрання ректора Університету, з метою забезпечення демократичності, прозорості, гласності, таємного та вільного волевиявлення і відкритості виборів ректора.

2. Порядок роботи представників ЗМІ на виборах ректора

2.1 Рішення про акредитацію ЗМІ віднесено до компетенції організаційного комітету.

2.2 ЗМІ, які бажають направити своїх представників на вибори ректора Університету, подають письмову заявку до організаційного комітету з копією документу про їх реєстрацію та із зазначенням кількості представників цих ЗМІ, які будуть направлені для висвітлення виборів, не пізніше ніж за добу до початку голосування з виборів ректора Університету.

2.3 Організаційний комітет приймає рішення про надання дозволу ЗМІ мати своїх представників на виборах ректора Університету (акредитація) або про відмову у наданні такого дозволу, про що повідомляє ЗМІ впродовж однієї доби після отримання клопотання.

2.4 На виборах ректора на виборчій дільниці можуть бути присутні представники ЗМІ, які акредитовані організаційним комітетом та зареєструвалися у виборчій комісії з виборів ректора Університету.

2.5 Реєстрацію представників ЗМІ здійснює виборча комісія на підставі службових посвідчень цих представників. Відповідна виборча комісія одразу після реєстрації видає зареєстрованим представникам ЗМІ посвідчення (форму посвідчення наведено у додатку до цього Положення).

3.Права і обов’язки представників ЗМІ під час виборів ректора

3.1 Представники ЗМІ мають право:

1) перебувати у приміщенні виборчої дільниці під час голосування, спостерігати за діями членів виборчої комісії з місць, відведених для них виборчою комісією, зокрема, під час видачі бюлетенів особам, які беруть участь у виборах ректора, і підрахунку голосів, не заважаючи при цьому членам виборчої комісії і виборцям;

2) здійснювати фото- та відеофіксацію процесу голосування з місць, відведених для них виборчою комісією (при цьому забороняється здійснення фото та відеофіксування та розміщення відеокамер у спосіб, яким можна ідентифікувати конкретне волевиявлення, порушивши таким чином таємницю голосування);

3) бути присутніми на засіданні виборчої комісії, а також під час підрахунку голосів та встановленні підсумків голосування, у день голосування в приміщенні, де проводять голосування;

4) звертатися з заявою чи скаргою у разі перешкоджанню їх законної діяльності з висвітлення виборів;

5) звертатися до представників організаційного комітету, виборчої комісії, кандидатів, спостерігачів, інших осіб, що беруть участь у процесі голосування на виборах ректора з пропозицією щодо надання інтерв’ю. При цьому забороняється прохання щодо оприлюднення особою, яка бере участь у виборах, її волевиявлення, а також проведення інтерв’ювання у спосіб, який може перешкоджати процедурі виборів.

3.2 Представникам ЗМІ заборонено:

1) втручатися у роботу виборчої комісії, чинити дії, що порушують громадський порядок або законний хід виборчого процесу або заважати членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження;

2) заповнювати замість особи, яка має право брати участь у виборах ректора Університету (зокрема й на його прохання), бюлетень для голосування, а також надавати зазначеним особам поради чи вказівки з питань, які стосуються голосування;

3) бути присутнім або вести фото– чи відеозйомку під час заповнення особою бюлетеня у кабіні для таємного голосування або в інший спосіб порушувати таємницю голосування;

4) вчиняти дії, які носять характер, або мають ознаки агітації за або проти певного кандидата.

3.3 У разі порушення представником ЗМІ вимог пункту 3.2 цього Положення виборча комісія робить йому попередження. У випадку повторного або грубого порушення вимог пункту 3.2 цього Положення виборча комісія може позбавити його права бути присутнім на виборчій дільниці під час проведення виборів, на своєму засіданні або під час підрахунку бюлетенів. Таке рішення приймають не менше ніж половиною голосів членів виборчої комісії, присутніх на засіданні комісії (відкритим голосуванням).

4. Заключні положення

4.1 Положення приймається вченою радою Університету і вводиться в дію наказом ректора Університету.

4.2 Зміни та/або доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

Додаток

Предметні олімпіади у форматі НМТ