Положення про порядок формування та підтримки офіційного вебсайту Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаУніверситетНормативні документиПоложенняПоложення про друковані виданняПоложення про порядок формування та підтримки офіційного вебсайту Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Положення про друковане видання - науковий журнал «Пропілеї права та безпеки», «Propylaeum of Law and Security», «Пропилеи права и безопасности»

Положення про порядок формування та підтримки офіційного вебсайту
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 5 від 27 грудня 2023 року

Введено у дію наказом №304 від 27 грудня 2023року

СУЯ ХАІ-ЦЗГ-П/001:2023

Дата введення 27 грудня 2023 р.

Редакція № 1

1. Загальні положення

1.1 Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про державну таємницю», «Про авторське право і суміжні права», «Про звернення громадян», указів Президента України від 31 червня 2000 року №928/2000 «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні», на виконання статті 15 Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації», постанов Кабінету Міністрів України від 04 січня 2002 року № 3 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» (зі змінами), від 29 серпня 2002 року № 1302 «Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади» (зі змінами), від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» (зі змінами) та Статуту Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі – Університет), визначає статус вебсайту Університету (далі – сайт) як офіційного інформаційного ресурсу в мережі «Інтернет» та встановлює структуру і порядок розміщення на ньому нормативно-правових актів та інформаційних матеріалів (далі – інформація), що утворюють інформаційні ресурси Університету, а також регламент взаємодії осіб, що здійснюють програмно-технічну підтримку сайту, його інформаційне наповнення навчальними та науково-дослідними підрозділами, факультетами, кафедрами, іншими структурними підрозділами Університету.

1.2. Офіційний сайт Університету – є офіційним джерелом інформації, яка забезпечує висвітлення діяльності Університету, взаємообмін інформацією з органами державної  влади України, органами місцевого самоврядування, неурядовими організаціями країн світового співтовариства та громадськістю з питань, пов’язаних із діяльністю Університету.

1.3. Сайт функціонує відповідно до чинного законодавства України.

1.4. Сайт Університету є сучасною інформаційною системою, ресурси якої розміщуються на офіційному домені Університету khai.edu. Сайт розміщується на сервері Університету, адреса сайту (URL) – https://khai.edu.

1.5. Загальна координація з розвитку і модернізації сайту, робота з розроблення і підтримки інформаційних ресурсів покладається на лабораторію управління і просування web-ресурсів Центру зв’язків із громадськістю (далі – лабораторія web-ресурсів), що включає:

– оброблення отриманої інформації від підрозділів Університету;

– забезпечення своєчасного розміщення нової та вилучення застарілої інформації;

– проведення моніторингу й аналізу статистики відвідування сайту з метою вироблення пропозицій щодо оптимізації його роботи та надання їх керівництву Університету;

– вирішення поточних питань, пов’язаних з оновленням інформації на сайті;

– підготовку пропозицій щодо внесення змін до цього Положення;

– розгляд пропозицій щодо зміни структури та дизайну сайту;

– підготовку макету та шаблонів сторінок;

– внесення в разі потреби поточних змін у стилістичне оформлення окремих елементів дизайну сайту.

1.6. Забезпечення ефективної та безперебійної роботи сайту, підтримки комп’ютерної техніки та каналів зв’язку, які використовуються під час наповнення сайту, захисту сайту від несанкціонованого втручання, підтримку програмних та апаратних засобів хостингу здійснює відділ технічних засобів навчання.

1.7. Реєстрацію сайтів, що створюються в доменній зоні khai.edu офіційного сайту здійснює відділ технічних засобів навчання.

1.8. Мова розміщення інформації на сайті – українська. Крім цього, можливе дублювання сайту (або його окремих сторінок чи розділів) іноземними мовами. При цьому створення або оновлення іншомовної сторінки може бути здійснено виключно за умови існування й актуального стану відповідної сторінки українською мовою (за винятком випадків призначення інформації виключно для закордонних відвідувачів). Новини, анонси й оголошення можуть публікуватися українською або, в окремих випадках, англійською мовами.

2. Мета та завдання сайту Університету

2.1. Метою розміщення інформації на офіційному сайті Університету є створення єдиного інформаційного освітнього простору для висвітлення діяльності Університету, забезпечення відкритості, прозорості прийняття рішень і функціонування Університету, реклами та промоції.

2.3. Основними завданнями функціонування сайту є:

– презентація Університету в мережі «Інтернет»;

– ефективне висвітлення важливих подій, заходів і послуг Університету;

– підвищення ролі інформатизації освіти, організація навчання з використанням мережевих освітніх ресурсів;

– створення цілісного позитивного іміджу Університету, здатного конкурувати на міжнародному ринку освітніх і наукових послуг;

– підвищення конкурентоздатності Університету та його популярності серед абітурієнтів;

– розширення взаємодії Університету з іншими навчальним закладами, науково-дослідними та іншими установами України та закордону;

– обмін педагогічним досвідом;

– висвітлення досягнень Університету, результатів участі колективу Університету в інноваційній, навчальній та дослідницькій діяльності;

– підвищення престижу Університету серед вітчизняної та міжнародної академічної спільноти, з-поміж потенційних партнерів і доброчинців.

3. Структура та дизайн сайту Університету

3.1. Офіційне доменне ім’я сайту – https://khai.edu. За потреби офіційне доменне ім’я може бути змінене за наказом ректора Університету.

3.2. Розділи сайту розміщуються на його сторінках, у підкаталогах (наприклад, https://khai.edu/ua/studentu/) або на піддоменах офіційного домену (наприклад, https://library.khai.edu/).

3.3. Структура сайту визначається необхідністю ефективного користувацько-орієнтованого подання інформації про всі напрями діяльності Університету.

3.4. Головна сторінка ідентифікує сайт як представництво Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» в інтернеті, надає можливість вибору між мовними версіями сайту, інформує відвідувачів про діяльність Університету, забезпечує доступ до всіх основних розділів сайту. Головна сторінка має містити такі основні елементи:

– ідентифікаційні дані, що дають змогу ототожнити сайт із Національним аерокосмічним університетом ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (логотип, назва Університету, статусна інформація тощо);

– посилання на розклад занять;

– посилання на офіційні сторінки інтернет-представництва Університету в соціальних мережах;

– контактна інформація з керівництвом Університету та приймальної комісії;

– пошук на сайті;

– посилання на розділи сайту;

- анонси останніх новин, оголошень і подій;

– анонс спеціальностей та освітніх програм, за яким здійснюється підготовка спеціалістів в Університеті;

– анонс факультетів Університету;

– анонс інформації про студентське життя Університету;

– відгуки випускників Університету.

3.5. Основні функціональні розділи сайту розділені на рубрики:

– «Університет» – містить інформацію про історію Університету, керівництво Університету, Вчену раду, профспілку співробітників, кадровий склад, досягнення Університету, ліцензований обсяг, кількість здобувачів освіти, мову освітнього процесу, матеріально-технічне забезпечення, напрями наукової діяльності, структуру Університету, публічну інформацію, нормативну базу, дії щодо запобігання корупції, асоціацію випускників, підрозділи Університету, міжнародну співпрацю Університету, бюджетну і фінансову інформацію, фото- та відеогалерею, віртуальний тур Університетом, газету «За авіакадри», новини, блог викладачів Університету;

– «Вступнику» – містить інформацію про дні відкритих дверей, систему доуніверситетської освіти, роботу приймальної комісії, правила прийому на поточний рік, етапи вступної компанії, перелік спеціальностей та освітніх програм, вартість навчання, алгоритм розрахунку конкурсного бала, освітні центри «Крим/Донбас − Україна», списки рекомендованих до зарахування, рейтингові списки, списки зарахованих до Унівесритету;

– «Студенту» – містить інформацію про умови та правила проживання студентів у студмістечку, студентську самодіяльність, спортивне життя, профком студентів Університету, відділ сприяння працевлаштуванню студентів і випускників, відділ навчально-виховної роботи, офіс студентського омбусмена, соціологічні опитування, студентське конструкторське бюро, гранти та стипендіальні програми, дистанційну освіту, студентські олімпіади, конкурси, семінари та форуми;

– «Освіта» – містить інформацію про факультети і кафедри, центри і відділи навчання, навчання студентів Університету в інших країнах, науково-технічну бібліотеку, графік освітнього процесу на поточний навчальний рік, електронну систему «Pilot», ліцензування та акредитацію, систему забезпечення якості освіти, комісію з питань академічної доброчесності, підвищення кваліфікації викладачів, дуальну освіту, навчально-методичні семінари;

– «Наука» – містить інформацію про науково-дослідну частину Університету, про науково-дослідні та наукові підрозділи Університету, спеціалізовані ради на здобуття ступеня кандидата, доктора наук і доктора філософії, відділ аспірантури та докторантури, наукові видання Університету та наукові конференції, центр колективного користування науковим обладнанням, наукові монографії, наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, Раду молодих учених, наукові гуртки;

− «IT-коледж» − є переходом на окремий сайт «IT-коледж» Університету, який являє собою відокремлений структурний підрозділ – Харківський фаховий коледж інформаційних технологій Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»;

– «International students» – містить інформацію для іноземних громадян про умови вступу та навчання в Університеті, перелік актуальних форм навчання й освітніх програм, процедуру подання заяв, вступу й оформлення візових документів, умови проживання, студентське життя в період навчального процесу та поза ним, інформацію про підготовчі курси та фотогалерею, вартість навчання, відгуки випускників;

– «Контакти» – містить інформацію про адресу Університету, контактні телефони й інформацію про транспорт, яким можна доїхати до Університету.

3.6. У нижньому горизонтальному меню для зручності навігації зібрані всі розділи сайту.

3.7. Графічний дизайн сайту створено з використанням кольорів за шістнадцятковим кодом: #0D5C91, #FFFFFF, #79BBE2, #0E4166, #000000. Усі сторінки сайту виконуються в єдиному стилі, використовуються стандартні групи шрифтів браузерів. Розмір шрифтів має забезпечувати зручність сприйняття тексту за мінімально допустимого розміру екрана.

4. Інформаційне наповнення сайту Університету

4.1. На сайті має подаватися актуальна, достовірна інформація про підрозділи та їх діяльність.

4.2. Обов'язково оприлюднено на офіційному сайті Університету відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» має бути таку інформацію:

– статут закладу освіти;

– ліцензії на провадження освітньої діяльності;

– сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;

– структура й органи управління закладу освіти;

– кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

– освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

– територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником;

– ліцензований обсяг і фактична кількість осіб, які навчаються в закладі освіти;

– мова (мови) освітнього процесу;

– наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

– матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

– напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);

– наявність гуртожитків і вільних місць у них, розмір плати за проживання;

– результати моніторингу якості освіти;

– річний звіт про діяльність закладу освіти;

– правила прийому до закладу освіти;

– умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

– розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;

– перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання й оплати;

– правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;

– план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

– порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

– порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);

– кошторис;

– фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів;

– інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством;

– інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

4.3. Сайт Університету має містити:

– установчі та локальні документи;

– положення про керівні, робочі та дорадчі органи;

– положення про колегіальні органи;

– положення щодо питань студентського самоврядування;

– положення про органи управління факультету та кафедри;

– положення щодо регулювання освітнього процесу;

– положення щодо забезпечення якості вищої освіти;

– положення щодо формування освітніх програм, навчальних планів і робочих програм (силабусів) навчальних дисциплін;

– положення щодо діловодства в Університеті;

– положення щодо вступу;

– положення з кадрових питань;

– положення про нагороди, звання та преміювання;

– положення про структурні підрозділи;

– положення щодо регулювання соціальних питань;

– положення про науково-дослідну діяльність;

– положення щодо регулювання фінансово-господарських питань;

– положення про друковані видання;

– положення щодо регулювання питань охорони праці;

– оприлюднені рішення Вченої ради Університету;

– інформацію про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в Університеті;

– інформацію про склад наглядової ради вищого навчального закладу;

– оприлюднені рішення приймальної комісії;

– інформацію про діяльність органів студентського самоврядування.

4.4. Рішення й інформація про діяльність Університету у сфері вищої освіти, крім інформації з обмеженим доступом, є відкритими.

4.5. Інформація, яка розміщується на сайті, має відповідати вимогам, що ставляться до публікацій у засобах масової інформації.

4.6. Права на всі інформаційні матеріали, розміщені на сайті, належать Університету за умови, що інше не регламентовано окремими юридичними документами та/або законодавством України.

4.7. Інформаційні ресурси сайту є відкритими і загальнодоступними, якщо статус окремих ресурсів не визначений окремими документами.

4.8. У разі перевидання інформації, що розміщена на сайті, посилання на домен Університету (khai.edu) є обов'язковим.

4.9. Розміщення інформації рекламно-комерційного характеру на сайті здійснюється відповідно до умов договорів, укладених зі структурним підрозділом Університету.

4.19. Додаткові інформаційні ресурси, що формуються за ініціативою співробітників, студентів, аспірантів і докторантів Університету, можуть бути розміщені на окремих спеціалізованих сайтах, посилання на які створюються на сайті.

5. Організація процесу робіт з інформаційного наповнення сайту та порядок подання інформації

5.1. Організація процесу наповнення й оновлення офіційного сайту та моніторинг інформаційних ресурсів діяльності Університету покладається на лабораторію web-ресурсів.

Для забезпечення цього лабораторія web-ресурсів:

– постійно та систематично проводить моніторинг та оновлення інформаційного наповнення сайту, зокрема англомовний контент;

– створює сторінки та надає права доступу до них відповідним користувачам;

– на основі отриманих даних оновлює інформацію про роботу кафедр, деканатів та інших структурних підрозділів;

– вносить інформацію про освітні та робочі програми (силабуси), навчальні плани та навчальні курси;

– надає консультативну підтримку працівникам Університету щодо питань інформаційного наповнення сайту.

5.2. Керівники всіх структурних підрозділів Університету забезпечують надання всієї необхідної інформації для розміщення її на сайті.

5.3. Інформація для публікації на сайті подається до лабораторії web-ресурсів (на електронну скриньку [email protected]).

5.4. Перелік інформації, яку має бути оприлюднено на сайті, відповідальні за надання інформації та строки надання інформації до лабораторії web-ресурсів:

№ з/п

Опис інформації

Відповідальний за надання інформації

Строки надання інформації

1

Статут закладу освіти

Юридичний відділ

Протягом десяти робочих днів із дати затвердження в Міністерстві освіти і науки України

2

Ліцензії на провадження освітньої діяльності, сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти

Навчально-методичний відділ

Протягом десяти робочих днів із дати внесення змін

3

Структура й органи управління закладу освіти

Проректор з НПР

Протягом трьох робочих днів із дати внесення змін

4

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Навчально-аналітичний відділ

Протягом п’яти робочих днів із дати внесення змін

5

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

Навчально-методичний відділ

Протягом 14 робочих днів із дати внесення змін

6

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти

Проректор з АГД

Протягом п’яти робочих днів із дати внесення змін

7

Ліцензований обсяг і фактична кількість осіб, які навчаються в закладі освіти

Навчально-організаційний відділ, приймальна комісія

Протягом п’яти робочих днів із дати внесення змін

8

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення

Навчально-аналітичний відділ

Не пізніше чим за місяць до проведення конкурсу

9

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

Проректор з АГД

Протягом п’яти робочих днів із дати внесення змін

10

Напрями наукової діяльності

Проректор з наукової роботи

Протягом п’яти робочих днів із дати внесення змін

11

Наявність гуртожитків і вільних місць у них, розмір плати за проживання

Директор студентського містечка

Протягом п’яти робочих днів із дати внесення змін

12

Результати моніторингу якості освіти

Навчально-методичний відділ

Протягом десяти робочих днів із дати проведення моніторингу

13

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Ректор, проректор з НПР

Протягом десяти робочих днів із дати затвердження на конференції трудового колективу

14

Правила прийому до закладу освіти

Приймальна комісія

Протягом п’яти робочих днів із дати виходу наказу про введення в дію рішень Вченої Ради

15

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Проректор з НПР

Протягом п’яти робочих днів із дати внесення змін

16

Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти, перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання й оплати

Планово-фінансовий відділ

Протягом п’яти робочих днів із дати внесення змін

17

Правила поведінки здобувачів освіти в закладі освіти, план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти, порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти, порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

Навчально-методичний відділ, проректор з НПР

Протягом п’яти робочих днів із дати внесення змін

18

Кошторис, фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством

Планово-фінансовий відділ, бухгалтерія

Протягом п’яти робочих днів із дати внесення змін

19

Стратегія розвитку Університету

Ректор, проректор з НПР

Протягом п’яти робочих днів із дати виходу наказу про введення в дію рішень Вченої ради

20

Склад Вченої ради Університету

Вчений секретар

Протягом п’яти робочих днів із дати внесення змін

21

Рішення Вченої ради

Вчений секретар

Протягом п’яти робочих днів із дати виходу наказу про введення в дію рішень Вченої ради

22

Положення

Структурний підрозділ, який розробляв положення

Протягом десяти робочих днів із дати виходу наказу про введення в дію рішень Вченої ради

23

Інформація щодо доступу до публічної інформації

Юридичний відділ

Протягом п’яти робочих днів із дати внесення змін

24

Звіт щодо розгляду запитів на публічну інформацію

Юридичний відділ

Протягом п’яти робочих днів наступного місяця

25

Інформація щодо процедур закупівель

Планово-фінансовий відділ

Протягом п’яти робочих днів із дати проведення торгів

26

Документи, які надходять для громадського обговорення

Структурний підрозділ, який розробляв документ

Не пізніше чим 30 календарних днів до дати офіційного розгляду документу

27

Інформація щодо антикорупційної діяльності Університету

Юридичний відділ

Протягом п’яти робочих днів із дати внесення змін

28

Склад приймальної комісії, склад відбіркових комісій факультетів

Відповідальний секретар приймальної комісії

Протягом п’яти робочих днів із дати внесення змін

29

Протоколи засідань приймальної комісії

Відбіркові комісії факультетів, приймальна комісія

Протягом трьох робочих днів із дати проведення засідання

30

Рейтингові списки вступників і списки рекомендованих до зарахування

Відбіркові комісії факультетів

не пізніше двох годин до моменту оприлюднення списків згідно з правилами прийому

31

Списки зарахованих до Університету

Відбіркові комісії факультетів

Протягом одного дня із дати виходу наказу про зарахування

32

Інформація щодо роботи групи підготовчих курсів (фізико-математичної школи)

Відділ доуніверситет-ської освіти

Протягом п’яти робочих днів із дати внесення змін

33

Інформація щодо організації агітаційної роботи серед вступників, план заходів доуніверситетської освти

Відділ доуніверситет-ської освіти

Не пізніше двох робочих днів до початку місяця, у якому буде проведено заходи

34

Інформація щодо роботи освітніх центрів «Крим/Донбас – Україна»

Відповідальна особа за роботу центрів

Протягом п’яти робочих днів з дати внесення змін

35

Інформація щодо вакансій для здобувачів освіти і випускників Університету

Відділ сприяння працевлаш-туванню студентів і випускників

Протягом двох робочих днів з дати появи вакансії

36

Інформація щодо заходів, які сприяють працевлаштуванню студентів і випускників Університету

Відділ сприяння працевлаш-туванню студентів і випускників

Не пізніше п’яти робочих днів до початку заходу

37

Інформація щодо проходження практики здобувачами освіти

Відділ сприяння працевлаш-туванню студентів і випускників

Протягом п’яти робочих днів із дати внесення змін

38

Інформація щодо стипендіальних і грантових програм для здобувачів освіти

Навчально-організаційний відділ

Протягом двох робочих днів із дати отримання інформації

39

Інформація щодо заходів виховної роботи в Університеті

Відділ навчально-виховної роботи

Не пізніше п’яти робочих днів до початку заходу

40

Інформація щодо проведення в Університеті студентських олімпіад, конкурсів, семінарів, форумів

Навчально-аналітичний відділ

Не пізніше десяти робочих днів до початку заходу

41

Інформація щодо участі здобувачів освіти в студентських олімпіадах, конкурсах, семінарах, форумах

Навчально-аналітичний відділ

Не пізніше десяти робочих днів до початку заходу та п’яти робочих днів після проведення заходу

42

Інформація щодо роботи офісу студентського омбудсмена

Студентська рада Університету

Протягом п’яти робочих днів із дати внесення змін

43

Інформація щодо роботи кафедр (склад, контактна інформація тощо)

Деканати

Протягом десяти робочих днів із дати внесення змін

44

Інформація щодо роботи деканатів (склад, інформація про аспірантів, контактна інформація тощо)

Кафедри

Протягом десяти робочих днів із дати внесення змін

45

Навчальні плани та шаблони навчальних планів

Навчально-методичний відділ

Протягом п’яти робочих днів із дати внесення змін

46

Інформація щодо вибіркових дисциплін

Навчально-методичний відділ, кафедри

Протягом п’яти робочих днів з дати внесення змін

47

Робочі програми та силабуси освітніх дисциплін

Навчально-методичний відділ, кафедри

Протягом п’яти робочих днів із дати внесення змін

48

Відомості самооцінювання освітніх програм

Навчально-методичний відділ, гаранти освітніх програм

Не пізніше дня планової дати подання інформації

49

Накази НАЗЯВО про призначення експертної групи

Навчально-методичний відділ

Протягом двох робочих днів із дати виходу наказу

50

Програми роботи експертних груп

Навчально-методичний відділ

Протягом двох робочих днів із дати затвердження програми

51

Інформація щодо відкритої зустрічі з експертною групою

Навчально-методичний відділ

Протягом двох робочих днів із дати узгодження часу зустрічі

52

Інформація щодо результатів акредитації освітніх програм (звіт про результати акредитаційної експертизи, експертні висновки галузевої експертної ради)

Навчально-методичний відділ

Протягом двох робочих днів із дати оприлюднення результатів

53

Графік освітнього процесу

Навчально-методичний відділ

Не пізніше двох робочих днів до початку нового навчального року

54

Рейтинг науково-педагогічних і педагогічних працівників Університету

Навчально-методичний відділ, завідувачі кафедри

Протягом двадцяти робочих днів із дати завершення навчального року

55

Результати анкетування здобувачів освіти, випускників та співробітників Університету

Навчально-методичний відділ

Протягом десяти робочих днів із дати проведення анкетування

56

Інформація щодо оцінювання здобувачів освіти:

Навчально-методичний відділ, деканати

 

– результати підсумкової атестації

Протягом двадцяти робочих днів із дати закінчення атестації

– рейтинг здобувачів освіти

Протягом двадцяти робочих днів із дати закінчення навчального семестру

– статистика успішності випускників

Протягом двадцяти робочих днів із дати захисту кваліфікаційних робіт

– успішність на момент закінчення тижня підсумкового контролю

Протягом двадцяти робочих днів із дати закінчення тижня

57

Інформація щодо академічної мобільності здобувачів освіти та викладачів

Центр міжнародних зв’язків та євроінтеграції

Протягом п’яти робочих днів із дати внесення змін

58

Інформація щодо міжнародної співпраці Університету

Центр міжнародних зв’язків та євроінтеграції

Протягом п’яти робочих днів із дати внесення змін

59

Інформація щодо роботи комісії з питань академічної доброчесності

Навчально-методичний відділ, проректор з НПР

Протягом десяти робочих днів із дати внесення змін

60

Інформація щодо підвищення кваліфікації викладачів

Відділ післядипломної освіти

Протягом десяти робочих днів із дати внесення змін

61

Інформація щодо дуальної освіти в Університеті

Відділ післядипломної освіти

Протягом десяти робочих днів із дати внесення змін

62

Інформація щодо роботи та складу Науково-технічної ради

Проректор з наукової роботи

Протягом десяти робочих днів із дати внесення змін

63

Інформація щодо діяльності наукових підрозділів і шкіл Університету

Проректор з наукової роботи

Протягом десяти робочих днів із дати внесення змін

64

Інформація щодо роботи Центру колективного користування науковим обладнанням

Проректор з наукової роботи

Протягом десяти робочих днів із дати внесення змін

65

Інформація щодо наукових конференцій, які проходять під патронатом Університету

Проректор з наукової роботи

Не пізніше місяця до початку прийому заявок на участь

66

Інформація щодо діяльності наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

Проректор з наукової роботи

Протягом десяти робочих днів із дати внесення змін

67

Інформація щодо діяльності Ради молодих учених

Проректор з наукової роботи

Протягом десяти робочих днів із дати внесення змін

68

Інформація щодо роботи наукових гуртків

Проректор з наукової роботи, кафедри

Протягом десяти робочих днів зі дати внесення змін

69

Інформація щодо роботи разових спеціалізованих рад

Проректор з наукової роботи, кафедри

Протягом одного робочого дня із дати внесення змін

70

Інформація щодо навчання аспірантів і докторантів

Відділ аспірантури і докторантури

Протягом десяти робочих днів із дати внесення змін

71

Інформація щодо навчання іноземних громадян

Центр міжнародних зв’язків та євроінтеграції

Протягом п’яти робочих днів із дати внесення змін

72

Прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти керівництва Університету, а також структурних підрозділів, основні функції структурних підрозділів

Проректор з НПР, структурні підрозділи, відділ кадрів, відділ технічних засобів навчання, центр зв’язків з громадськістю

Протягом десяти робочих днів із дати внесення змін

73

Правила внутрішнього трудового (службового) розпорядку

Відділ кадрів

Протягом п’яти робочих днів із дати внесення змін

74

Інформація про внутрішню систему забезпечення якості освіти і результати аудиту в межах системи управління якістю освіти

Проректор з НПР

Протягом десяти робочих днів із дати внесення змін

5.5. Інформація про структурні підрозділи, кафедри та факультети оновлюється оперативно (в разі потреби), але не рідше одного разу на рік (на початку поточного навчального року). Якщо зміни протягом року не відбулись, необхідно подати заявку, указавши, що оновлення не потрібні.

5.5.1. Інформація про структурні підрозділи має містити:

– інформацію про керівництво підрозділу;

– інформацію про структуру підрозділу;

– мету, завдання та функції підрозділу;

– контакти підрозділу;

– положення про підрозділ.

5.5.2. Інформація про кафедру має містити:

– стислу інформацію про кафедру;

– історію кафедри;

– інформацію про спеціальності й освітні програми кафедри;

– інформацію про склад кафедри (науково-педагогічний, педагогічний, навчально-допоміжний персонал, аспірантів і докторантів) та їхні фотографії;

– інформацію про наукову діяльність кафедри;

– інформацію про навчально-лабораторну базу кафедри;

– інформацію про навчально-методичну базу кафедри;

– рекламну інформацію (відеоролики);

– логотип кафедри;

– відгуки випускників і роботодавців;

– контактну інформацію.

5.5.3. Інформація про факультети має містити:

– стислу інформацію про факультет;

– історію факультету;

– інформацію про спеціальності й освітні програми факультету;

– інформацію про склад деканату (декан, заступники декана, навчально-допоміжний персонал) та їхні фотографії;

– інформацію про кафедри, які входять до складу факультету;

– логотип факультету;

– інформацію про наукову діяльність факультету;

– інформацію про навчально-лабораторну базу факультету;

– рекламну інформацію (відеоролики);

– відгуки випускників і роботодавців;

– інформацію про партнерів факультету;

– контактну інформацію.

5.6. Розділ про разові спеціалізовані вчені ради (далі – разові ради), що утворюються для захистів дисертацій, поданих на здобуття наукового ступеня доктора філософії, мають містити:

– повідомлення про утворення разової ради, ухвалене рішенням Вченої ради і затверджене відповідним наказом ректора Університету протягом п’яти робочих днів від дати підписання зазначеного наказу;

– електронний примірник дисертації у форматі PDF/A з накладенням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу), та з урахуванням вимог законодавства з питань державної таємниці та службової інформації; висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації у форматі PDF/A; висновок наукового керівника у форматі PDF/A та посилання на онлайн-трансляцію захисту протягом п’яти робочих днів від дати підписання зазначеного наказу;

– інформацію про заплановану дату і місце або онлайн-режим захисту не раніше ніж тридцять днів після оприлюднення повідомлення про склад разової ради в інформаційній системі НАЗЯВО;

– рецензій рецензентів і відгуки офіційних опонентів у форматі PDF/A з накладенням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу) не пізніше ніж два тижні до запланованої дати захисту;

– рішення разової ради у форматі PDF/A та посилання на відеозапис захисту протягом трьох робочих днів від дати захисту;

– наказ ректора Університету про видачу здобувачеві диплома доктора філософії не пізніше трьох робочих днів від дати підписання означеного наказу.

Уся інформація про захист, зокрема активне посилання на відеозапис захисту, зберігається у відкритому доступі на сайті протягом шести місяців від дати підписання наказу ректора Університету про видачу здобувачеві диплома доктора філософії.

5.7. Інформація про наукові та науково-дослідні підрозділи, наукові школи оновлюється оперативно (у разі необхідності), але не рідше одного разу на рік (на початку поточного навчального року). Якщо зміни протягом року не відбулись, необхідно подати заявку, указавши, що оновлення не потрібні.

5.7.1. Інформація про наукові та науково-дослідні підрозділи має містити:

– стислу інформацію про підрозділ;

– історію підрозділу;

– основні напрями наукових досліджень;

– інформацію про стендове обладнання або матеріально-технічну базу підрозділу;

– результати наукових досліджень;

– пропозиції про співпрацю;

– інформацію про участь у навчально-науковій діяльності;

– перелік основних наукових праць, монографій, навчальних посібників;

– інформацію про науковий та інженерно-технічний персонал підрозділу;

– положення про підрозділ;

– контактну інформацію.

5.7.2. Інформація про наукові школи має містити:

– інформацію про наукову школу;

– інформацію про засновника школи;

– перелік наукових праць, монографій, навчальних посібників, засновника школи та його учнів;

– контактну інформацію.

5.8. Керівники підрозділів призначають відповідальну особу підрозділу (зі складу співробітників), яка проводить постійний моніторинг та актуалізацію інформації на сторінці підрозділу.

5.9. Переклад інформаційних матеріалів на англійську мову, що розміщуються на сайті, виконують автори матеріалу або за допомогою фахівців кафедри прикладної лінгвістики, кафедри іноземних мов та центру міжнародних зв’язків та євроінтеграції.

5.10. Лабораторія web-ресурсів за потреби забезпечує розгляд і корегування інформації для україномовної версії сайту.

5.11. Інформація про заходи, що плануються для проведення, надається відповідальними працівниками підрозділів-організаторів заходу до лабораторії web-ресурсів для розміщення на сайті не пізніше ніж за десять робочих днів до дати проведення події.

5.12. Інформація про заходи, що були проведені, надається відповідальними працівниками підрозділів-організаторів заходу до лабораторії web-ресурсів для розміщення на сайті не пізніше трьох робочих днів із моменту проведення події.

5.13. Лабораторія web-ресурсів має право змінювати стилістичне оформлення матеріалу, що поданий до публікації на сайті. 

6. Вимоги до новин та анонсів заходів

6.1. Новина має бути автентичною.

6.2. Текст новини має бути коротким і по суті, відповідати стилю жанру, без жаргонізмів та сленгу та подаватися у форматах doc або docx.

6.3. Новини й анонси заходів обов’язково мають бути проілюстровані фотографією (можливо також розміщення відеоролика).

6.4. Новина має містити такі структурні елементи:

– заголовок (місткий, короткий, цікавий для читача – має складатися з одного речення не більше 7–10 слів);

– вступна частина (короткий опис новини – 1–2 речення);

– основна частина (стислий виклад новини – 5–10 речень).

6.5. Анонс заходів має містити такі структурні елементи:

– назва заходу (має складатися з одного речення не більше 7–10 слів);

– вступна частина (короткий опис заходу – 1–2 речення);

– основна частина (стислий опис заходу з указанням дати, часу та місця проведення заходу – 5–10 речень).

6.6. Вимоги до фотографій:

– у тексті новини вказуються місця розміщення фотографій;

– фотографії слід надсилати у форматах jpeg та png окремими файлами;

– до розміщення приймаються кольорові фотографії з чітким зображенням (історичні фотографії можуть бути чорно-білими);

– фотографія для заголовка має бути розміру 760 х 482 пікселі;

– кількість фотографій для основної частини має бути не більш ніж п’ять;

– фотографії для основної частини новини мають мати ширину 760 пікселів;

- в особливих випадках можливе використання більшої кількості фотографій (понад п’ять). У цьому випадку горизонтальні фотографії мають мати ширину 1920 пікселів, а вертикальні мати висоту 1600 пікселів.

6.7. Вимоги до відеороликів:

– відеоролик має бути розміщений на https://www.youtube.com/ (наприклад, на youtube-каналі Університету, факультету, кафедри).

6.8. Уся інформація для розміщення новин та анонсів заходів (текстовий файл, фотографії та посилання на відеоролик) надсилається на електронну скриньку [email protected].

7. Відповідальність

7.1. Відповідальні за своєчасне надання інформації, достовірність інформаційного наповнення, систематичне оновлення та підтримку в актуальному стані інформації про факультети декани факультетів.

7.2. Відповідальні за своєчасне надання інформації, достовірність інформаційного наповнення, систематичне оновлення та підтримку в актуальному стані інформації про кафедри завідувачі кафедр.

7.3. Відповідальні за своєчасне надання інформації про структурні підрозділи для розміщення на сайті Університету керівники структурних підрозділів.

7.4. Відповідальні за своєчасне надання інформації, яку має бути розміщено на сайті, особи згідно з пунктом 5.5.

7.5. Відповідальні за своєчасне розміщення інформації на сайті Університету, коректність її викладу завідувач лабораторії управління і просування web-ресурсів.

8. Прикінцеві положення

8.1. Положення про порядок формування та підтримки офіційного вебсайту Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» розглядається та затверджується Вченою радою Університету. Положення вводиться в дію наказом ректора Університету.

8.2. Зміни до Положення можуть вноситися за рекомендаціями Вченої ради Університету, ректорату, а також осіб, відповідальних за супроводження сайту. Зміни та доповнення до Положення вводяться в дію наказом ректора Університету.

Предметні олімпіади у форматі НМТ