Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час навчання та відвідування | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаУніверситетНормативні документиНаказиНакази, що регулюють соціальні питанняПорядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час навчання та відвідування

Інструкція про порядок підготовки положень про структурні підрозділи

Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю
та інших маломобільних груп населення під час навчання та відвідування
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Затверджено:
Наказом ректора
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
№ 203 від 20 квітня 2018 року

1. Загальні положення

1.1 Цей Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних громадян при навчанні та відвідування Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» (далі - Порядок) містить умови забезпечення безперешкодного доступу інвалідів та інших мало­мобільних громадян в приміщення Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» (далі - університет), визначає порядок супровод­ження маломобільних груп населення в приміщення університету при реалізації права на освіту даною групою населення.

1.2 Основним міжнародним документом, який гарантує права інвалідів є Кон­венція ООН про права осіб з інвалідністю, яка ратифікована нашою державою і набрала чинності з 06 березня 2010 року, і яка зобов’язує держави-учасниці надавати можливість людям з інвалідністю вести незалежний спосіб життя та повною мірою брати участь в усіх аспектах суспільного життя. Відповідно до статті 24 даної Конвенції держави-учасниці повинні забезпечувати людям з інвалідністю нарівні з іншими ефективний доступ до освіти без дискримінації, на підставі рівних можливостей забезпечувати інклюзивну освіту на всіх рівнях і навчання протягом усього життя. Відповідно до п.п. З п. З ст 32 Закону України «Про вищу освіту» для реалізації права на вищу освіту особам з особливими освітніми потребами заклади вищої освіти створюють необхідні умови для здобуття якісної вищої освіти.

1.3 Основні поняття, що використовуються в Порядку:

Інвалід - людина, що має порушення здоров’я зі стійким розладом функцій організму, у тому числі з ураженням опорно-рухового апарату, вадами зору і дефектами слуху, що приводять до обмеження життєдіяльності і викликають необхідність його соціального захисту. Внаслідок чого держава зобов’язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її доступ до здобуття освіти.

Маломобільні групи населення - люди, що відчувають труднощі при самостій­ному пересуванні, одержанні послуги, необхідної інформації або при орієнту­ванні в просторі. До маломобільних груп населення віднесені інваліди, люди з тимчасовим порушенням здоров’я, вагітні жінки, люди старшого (похилого) віку, люди з дитячими колясками тощо (ДБН В2.2-17:2006 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»).

1.4 Порядок розроблено відповідно до Конвенції ООК про права осіб з інвалідністю, яка ратифікована нашою державою і набрала чинності з 06 березня 2010 року, Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», Закону України «Про вищу освіту», Указів Президента України «Про внесення зміни до пункту 3 Положення про національний заклад (установу) України» та «Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю», Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року в частині доступності до будівель та приміщень для маломобільних груп населення (МГН), у тому числі осіб з інвалідністю з порушеннями зору, слуху та опорно-рухового апарату.

2. Порядок пересування маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю в приміщенні Університету

2.1 При вході в Університет, навчальний корпус або гуртожиток Університету, знаходиться телефон біля сторожа (чергового), для виклику працівників Університету, відповідальної особи для надання супроводу (допомоги) особам з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, які потребують додаткової допомоги, та інших маломобільних груп населення під час знаходження їх на території Університету.

2.2 При необхідності маломобільні громадяни та особи з інвалідністю можуть заздалегідь погодити з відповідальною особою за телефонами необхідний обсяг допомоги при організації доступу в приміщення Університету із зазначенням дати і часу прибуття, або направивши на електронну пошту відповідний запит.

2.3 У першочерговому порядку відповідальною особою уточняються, якої допомоги потребує маломобільний громадянин або особа з інвалідністю, необхідність супроводу.

2.4 Відповідальна особа в разі необхідності зустрічає та організовує супровід маломобільного громадянина або особи з інвалідністю, а в разі настання надзвичайної ситуації відповідає за евакуацію їх із будівель навчальних корпусів або гуртожитків Університету.

2.5 У разі необхідності подання маломобільним громадянином або особою з інвалідністю заяв або інших документів до структурних підрозділів Університету, відповідальна особа (за необхідності) супроводжує до відповідного підрозділу і знайомить з працівниками Університету, представивши прізвище, ім’я та по батькові один одному.

2.6 При відвідуванні Університету в разі необхідності відповідальна особа роз’яснює правила внутрішнього розпорядку та години прийому структурних підрозділів і розповідає про особливості будівель Університету:

- кількість поверхів, поручнів, інших пристосувань і пристроїв для осіб з інвалідністю стосовно його функціональним обмеженням, розташування санітарних кімнат, можливі перешкоди на шляху і т.д.

- структуру Університету, в якому кабінеті і до кого звернутися з питань, які можуть виникнути.

2.7 Після закінчення відвідування Університету, або прийому відповідальна особа супроводжує маломобільних громадян і осіб з інвалідністю до виходу з будівель та території Університету.

2.8 Відповідальна особа Університету за погодженням з маломобільними громадянами та особами з інвалідністю вправі надати інші види допомоги по супроводу не передбачені цим Порядком.

Предметні олімпіади у форматі НМТ