Відділ міжнародних зв’язків | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаУніверситетМіжнародна співпрацяВідділ міжнародних зв’язків

Відділ міжнародних зв’язків
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Відділ міжнародних зв’язків був створений як структурний підрозділ університету для організації та розвитку міжнародних співвідношень в освітній та науковій галузях.

Метою діяльності відділу міжнародних зв’язків є організаційне, технічне й інформаційно- методичне забезпечення міжнародної діяльності Університету, розвиток співпраці з міжнародними організаціями, учбовими закладами; вдосконалення освітнього процесу та підвищення якості підготовки на основі творчого використання міжнародного досвіду.

Діяльність відділу міжнародних зв’язків здійснюється по наступним напрямкам:

- пошук нових партнерів з числа іноземних університетів, фондів та установ, укладання та супровід міжнародних договорів, супровід міжнародних освітніх проектів;

- організація рекламної діяльності Університету за кордоном та інтернет- маркетинг;

- організація набору іноземних здобувачів освіти;

- інформаційно-консультаційне забезпечення процесу набору іноземних здобувачів освіти;

- організація процесу запрошення до навчання іноземних громадян;

- організація процесу оформлення іноземних здобувачів освіти у Державній міграційній службі України;

- організація процесу визнання іноземних освітніх документів;

- організація прийому іноземних делегацій та стажувань. 

Основними завданнями відділу міжнародних зв’язків є:

- встановлення й розвиток ефективних взаємовигідних партнерських зв'язків з провідними освітніми і науковими закладами світу, підготовка партнерських програм співпраці в області науки, освіти і культури. -

- реалізація заходів по розширенню експорту освітніх послуг та збільшення набору до Університету іноземних здобувачів освіти.

- участь у розробці стратегії міжнародної діяльності Університету та інтеграція Університету у міжнародний освітній і науковий простір.

- участь Університету в національних та міжнародних рейтингах ЗВО.

- популяризація бренду ХАІ за кордоном.

Відділ міжнародних зв’язків виконує наступні функції:

- участь в розробці угод, робочих програм, проектів із зарубіжними партнерами, контроль за їх виконанням.

- організація академічної мобільності, програм підвищення кваліфікації та наукового стажування за кордоном для здобувачів освіти та працівників Університету.

- організація участі Університету в програмах міжнародної академічної мобільності та проектах співпраці в рамках програми ERASMUS+.

- організація участі Університету в програмах «подвійних» дипломів.

- сприяння участі Університету у національних та міжнародних рейтингах.

- проведення необхідних процедур щодо визнання Університету за кордоном.

- організація зустрічей іноземних делегацій в Університеті.

- підготовка договорів та робочих програм про міжнародне співробітництво із закордонними ЗВО та науковими інституціями.

- організація набору іноземних здобувачів освіти, що включає:

1. організація рекламних компаній та промо-акцій за кордоном і в Україні;

2. організація участі фахівців Університету у виставках, конференціях та інших заходах, що мають за мету залучення іноземних громадян до навчання в Університеті;

3. проведення нлайн-конференцій та інших інформаційно-консультаційних заходів для залучення іноземних громадян до навчання в Університеті;

4. розповсюдження рекламної інформації щодо спеціальностей Університету,   правил вступу, умов проживання, об’єктів інфраструктури Університету з метою залучення іноземних громадян до навчання в Університеті.

- співробітництво з компаніями, які сприяють набору іноземних громадян на навчання до Університету.

- видача запрошень на навчання іноземним громадянам.

- організація зустрічі іноземних здобувачів освіти в Україні.

- надання допомоги іноземним здобувачам освіти під час отримання посвідки на тимчасове проживання на території України.

- організація проведення процедури визнання освітніх документів, що видані за кордоном.

- організація проведення процедури легалізації та апостилювання документів про освіту.

- попередня перевірки документів та узгодження освітньої програми з іноземним абітурієнтом та факультетами Університету, які надають освітні послуги іноземним громадянам.

- перегляд переліку та змісту освітніх програм для іноземних здобувачів освіти та участь у створенні нових більш актуальних освітніх програм.

- організація проведення на базі Університету міжнародних науково- практичних конференцій, симпозіумів, семінарів, виставок тощо.

- організація закордонних відряджень для проходження навчання, стажування і обміну досвідом викладачів, аспірантів і здобувачів освіти Університету.

- запрошення в Університет висококваліфікованих закордонних фахівців для читання лекцій, проведення консультацій, спільних наукових досліджень, надання методичної допомоги для удосконалення структури і системи освіти.

- оформлення і облік запрошень закордонних фахівців, організація прийомів іноземних делегацій, що запрошені в Університет ректоратом, підготовка програм перебування.

- підготовка необхідної звітності щодо діяльності Університету у галузі міжнародного співробітництва.

- здійснення взаємодії з державними органами, громадськими організаціями і приватними особами з питань, що стосуються міжнародної співпраці, перебування ї навчання іноземних громадян.

- підготовка пропозицій за визначенням пріоритетних -напрямів міжнародної діяльності Університету.

- пдготовка та аналіз документів, що регламентують міжнародну діяльність в Університеті (положення, накази, методичні рекомендації), у тому числі ефективність закордонних відряджень.

- забезпечення взаємодії структурних підрозділів Університету у сфері міжнародної співпраці, у тому числі: аналіз, узагальнення і розповсюдження інформації з питань міжнародної діяльності на основі сучасних методів і засобів комунікації; координація роботи підрозділів Університету щодо їх участі в міжнародних програмах і проектах; надання на основі вивчення міжнародного досвіду методичної допомоги структурним підрозділам Університету в розробці навчально-методичних програм і планів, питань підготовки фахівців для іноземних держав, а також проведення міжнародних заходів.

Положення про відділ міжнародних зв’язків Команда відділу міжнародних зв'язків 

Предметні олімпіади у форматі НМТ