SEREIN

Модернізація підготовки магістрів та аспірантів у галузі безпеки і стійкості

для соціально-гуманітарної та індустріальної сфер (SEREIN)

  Номер проекту: 543968-TEMPUS-2013-EE-TEMPUS-JPCR
  Тривалість проекту:1 грудня 2013 – 30 листопада 2016
  Сума гранту програми Темпус:€ 653, 172.08
  Цільова група:студенти, стажери, науково-педагогічний та адміністративний персонал, керівники ВНЗ, викладачі та дослідники кафедр ІТ, інжинірингові компанії, працівники місцевих органів самоврядування/ адміністрацій.
  Отримувач гранту:Таллінський технологічний університет, Таллінн, Естонія

Консорціум проекту:

 • Таллінський технологічний університет, Таллінн, Естонія
 • Університет Cіті, Велика Британія
 • Королівський технологічний інститут, Швеція
 • Інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Болгарія
 • Національний міжвузівський консорціум з інформатики, Італія
 • Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут» ім. М.Є. Жуковського, Україна
 • Севастопольський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України
 • Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту, Україна
 • Хмельницький нацiональний унiверситет, Україна
 • Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Технологічний інститут, Україна
 • Державний інститут спеціального зв’язку та захисту інформації України
 • Науково-виробнича корпорація «РАДІЙ», Україна
 • Українська федерація інформаційної безпеки, Україна
 • Українська студентська ассоціація
 • ТОВ «Лайм Сістемз», Україна
 • Міністерство освіти і науки України

Мета та завдання проекту:

Основна мета проекту полягає у підготовці нового покоління інженерного та дослідницького персоналу, здатного забезпечувати конструктивний розвиток у сфері оцінки та забезпечення кібербезпеки. Реалізація цієї мети буде сприяти виконанню вимоги українського суспільства щодо відповіді на виклики в галузі кібербезпеки в різних сферах застосування. Ці сфери будуть охоплені розробленими програмами підготовки магістрів, аспірантів (PhD) і підвищення кваліфікації для  представників промисловості.

 Цілі проекту:

 • модернізувати програму з кібербезпеки і стійкості для підготовки магістрів; модернізувати програму з кібербезпеки і стійкості для підготовки аспірантів (PhD);
 • розробити програму з підвищення кваліфікації з кібербезпеки і стійкості - три модулі; створити Національний   альянс з          інформаційної  безпеки            для      підготовки та консультаційної діяльності у сфері оцінювання та менеджменту кібербезпеки;
 • запровадити   комплексну   схему   розвитку   потенціалу   залученого    професорсько- викладацького складу 7 українських університетів.

Напрями діяльності за проектом:

 • розроблення програми підготовки магістрів в області кібербезпеки і стійкості;
 • розроблення програми підготовки аспірантів (PhD) в області кібербезпеки і стійкості;   створення Національного альянсу з інформаційної безпеки;
 • поліпшення володіння англійською мовою членів партнерства;
 • впровадження схеми розбудови потенціалу для 7 українських ВНЗ;   внутрішні дії з розповсюдження інформації про проект.

Отримані результати:

 1. 5 курсів магістерської програми з кібербезпеки і стійкості розроблені і успішно впроваджені.
 2. 3 курси докторської (PhD) програми в області кібербезпеки і стійкості розроблені та ефективно функціонують.
 3. Розроблена програма підвищення кваліфікації з кібербезпеки і стійкості.
 4. Впроваджено Національний альянс з інформаційної безпеки створений, консультації у сфері оцінювання та управління кібербезпекою забезпечено.
 5. Розроблено схему розвитку потенціалу запроваджена для залученого академічного персоналу з 7 українських університетів.

Ознайомитись з матеріалами проекту.

Отримай 20 балів до сертифікату ЗНО з математики

Дізнатися
-->