bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
CABRIOLET

Модельно орієнтований підхід та інтелектуальна система

для еволюційного співробітництва освіти і промисловості в сфері

електронної та комп’ютерної інженерії (CABRIOLET)

  Номер проекту: 544497-TEMPUS-2013-UK-TEMPUS-JPHES
  Тривалість проекту:1 грудня 2013 – 30 листопада 2016
  Сума гранту програми Темпус:€ 670,887.42
  Цільова група:студенти, стажери, викладацький та адміністративний персонал, керівники ВНЗ, викладачі та дослідники кафедр ІТ, інжинірингові компанії, представники місцевої влади та промислового сектору, керівники промисловості.
  Отримувач гранту:Університет Ньюкаслу, Ньюкасл, Велика Британія

Консорціум проекту:

 • Університет Ньюкаслу, Велика Британія
 • Королівський технологічний інститут, Швеція
 • Університет Коімбри, Португалія
 • Крітівеа С.р.І., Італія
 • Інерція Диджиталь С.Л., Іспанія
 • Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут» ім. М.Є. Жуковського, Україна
 • Одеській національний технічний університет, Україна
 • Чернігівський державний технологічний університет, Україна
 • Черноморський державний університет імені Петра Могили, Україна
 • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
 • Севастопольський національний технічний університет, Україна
 • Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова Національної академії наук України
 • Асоціація підприємств інформаційних технологій України
 • СілПоінт ТОВ, Україна
 • Міністерство освіти і науки України

Мета та завдання проекту:

Мета проекту – відповісти на попит суспільства на висококваліфікованих фахівців в електронній та комп’ютерній інженерії шляхом введення інтегрованого модельно орієнтованого підходу для безперешкодного і ефективного  еволюційного співробітництва та зв'язку між вищими навчальними закладами та промисловістю.   Проектна   ідея   відповідає   стратегії   розвитку   українських   університетів – «Державна програма з активізації економіки до 2014 року» та «Концепція науково- інноваційної політики в системі вищої освіти України на 2012-2016 роки».

Цілі проекту:

 • запровадити  модельно  орієнтований  підхід  для  ефективної співпраці між  вищими навчальними закладами та промисловістю в електронній та комп'ютерній інженерії;
 • розробити  інтелектуальну  систему,  засновану  на  знаннях,  для  підтримки модельно орієнтованого підходу;
 • розробити веб-портал,  заснований  на  хмарних технологіях,  як механізм  зв'язку між залученими сторонами;
 • організувати  інтенсивні  заходи  з  нарощування  потенціалу  на  основі  3   навчальних блоків.

Напрями діяльності за проектом:

 • розробка веб-порталу для комунікацій;
 • розроблення інтелектуальної заснованої на знаннях системи прийняття рішень для підтримки модельно орієнтованого підходу;
 • комплекс дій для поширення інформації про виконання проекту.

Отримані результати:

Отриманірезультати:

 1. Веб-портал заснований та успішно функціонує.
 2. Розроблена та успішно впроваджена інтелектуальна система, що заснована на знаннях, для підтримки модельно орієнтованого підходу.
 3. 3 навчальні блоки розроблені та апробовані.

Ознайомитись з матеріалами проекту.

Отримай 20 балів до сертифікату ЗНО з математики

Дізнатися