CABRIOLET | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Модельно орієнтований підхід та інтелектуальна система
для еволюційного співробітництва освіти і промисловості
в сфері електронної та комп’ютерної інженерії (CABRIOLET)

Номер проекту:

544497-TEMPUS-2013-UK-TEMPUS-JPHES.

Тривалість проекту:

з 01 грудня 2013 року по 30 листопада 2016 року.

Сума гранту програми Темпус:

€ 670,887.42.

Цільова група:

- студенти,

- стажери,

- викладацький та адміністративний персонал,

- керівники ВНЗ,

- викладачі та дослідники кафедр ІТ,

- інжинірингові компанії,

- представники місцевої влади та промислового сектору,

- керівники промисловості.

Отримувач гранту:

Newcastle University, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland;

Консорціум проекту::

- Newcastle University, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland;

- KTH Royal Institute of Technology, Kingdom of Sweden;

- University of Coimbra, Portuguese Republic;

- Kritivea S.r.I., Italian Republic;

-️ Inercia Digital S.L., Kingdom of Spain;

National Aerospace University "Kharkiv Aviation Institute", Ukraine;

Odessa National Technological University, Ukraine;

Chernihiv Polytechnic National University, Ukraine;

Petro Mohyla Black Sea National University, Ukraine;

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine;

- Sevastopol National Technical University, Ukraine;

Institute of Cybernetics named afterV. M. Hlushkova, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine;

Association of Information Technology Enterprises of Ukraine, Ukraine;

Ministry of Education and Science, Ukraine. 

Мета та завдання проекту:

Відповісти на попит суспільства на висококваліфікованих фахівців в електронній та комп’ютерній інженерії шляхом введення інтегрованого модельно орієнтованого підходу для безперешкодного і ефективного  еволюційного співробітництва та зв'язку між вищими навчальними закладами та промисловістю.   Проектна   ідея   відповідає   стратегії   розвитку   українських   університетів – «Державна програма з активізації економіки до 2014 року» та «Концепція науково- інноваційної політики в системі вищої освіти України на 2012-2016 роки».

Цілі проекту:

- запровадити  модельно  орієнтований  підхід  для  ефективної співпраці між  вищими навчальними закладами та промисловістю в електронній та комп'ютерній інженерії;

- розробити  інтелектуальну  систему,  засновану  на  знаннях,  для  підтримки модельно орієнтованого підходу;

- розробити веб-портал,  заснований  на  хмарних технологіях,  як механізм  зв'язку між залученими сторонами;

- організувати  інтенсивні  заходи  з  нарощування  потенціалу  на  основі  3   навчальних блоків.

Напрями діяльності за проектом:

- розробка веб-порталу для комунікацій;

- розроблення інтелектуальної заснованої на знаннях системи прийняття рішень для підтримки модельно орієнтованого підходу;

- комплекс дій для поширення інформації про виконання проекту.

Отриманірезультати:

1. Веб-портал заснований та успішно функціонує.

2. Розроблена та успішно впроваджена інтелектуальна система, що заснована на знаннях, для підтримки модельно орієнтованого підходу.

3. 3 навчальні блоки розроблені та апробовані.

Ознайомитись з матеріалами проекту

Предметні олімпіади у форматі НМТ