Otto von Gerike University Magdeburg, Germany | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Otto von Gerike University Magdeburg, Germany

У 2010 році було укладено Рамкову угоду про розвиток академічних та наукових досліджень між Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі ХАІ) та університетом імені Отто фон Геріке, Магдебург, Німеччина (далі УОфГ).

У 2011 році будо укладено договір Українсько-німецької програми отримання подвійної освіти з присвоєнням ступеня бакалавра в області логістики між ХАІ і УОфГ. В рамках цієї програми студенти кафедри Хлипіна Маргарита Володимирівна (2013), Лисенко Павло Станіславович (2014) та Толостой Богдан Олександрович (2015) були направленні на навчання до Магдебурзького університету. Теми дипломних робіт студентів які навчалися за Українсько-німецькою програмою отримання подвійної освіти були заздалегідь обговорені для того, щоб їхні результати стали надбанням науки, якою займаються в Харкові та Магдебурзі.

Однією з відомих подій у галузі логістики у Європі є проведення щорічних міжнародних конференцій університетом Отто фон Геріке спільно з інститутом систем логістики та вантажно-розвантажувальних робіт (ILM) та інститутом Фраунгофер (IFF), у яких беруть участь вчені і керівники підприємств зі Східної та Західної Європи. З 2013 року співробітники кафедри постійно беруть участь у Магдебурзьких Днях Логістики та виступають з доповідями.

Предметні олімпіади у форматі НМТ