bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Березюк Микола Тимофійович

Директор Харківського авіаційного інституту

1983-1998 рр.

М. Т. Березюк успішно поєднував керівну роботу з педагогічною та науковою діяльністю. Він один з провідних вчених у галузі обчислювальної техніки та кібернетики. Читав лекції з курсів «Архітектура ЕОМ» і «Теорія кодування», розробив лекції за новою спеціальністю «Комп'ютерні системи та мережі», організував кафедру. Склав і видав багато навчально-методичних посібників загальним обсягом 65 друкованих аркушів, в тому числі три підручника «Структурне проектування автоматів і алгоритмів», «Теорія кодування», «Архітектура ЕОМ і систем», керував дипломним проектуванням, підготовкою аспірантів.

М. Т. Березюк був захоплений створенням нової концепції і методів дослідження проектування алгоритмів і структур бортових ЕОМ і систем. Успішний захист ним докторської дисертації в 1971 році дозволив сформувати науковий напрям в області систем управління і цифрової обробки бортової інформації. Науково-дослідну роботу Микола Тимофійович успішно поєднував з педагогічною діяльністю. Автор 175 наукових праць, з них – вісім монографій і підручників. Ним підготовлено шість докторів і 38 кандидатів наук. Керував постійно діючим семінаром «Проблеми автоматизації проектування», який проводив Інститут кібернетики НАН України.

Під керівництвом ректора М. Т. Березюка удосконалювалася методика і зміст навчання в інституті, створювалися нові форми навчання студентів, розширювалися зв'язки інституту з промисловістю, розвивалася матеріальна база. Були організовані обчислювальні центри на факультетах, створений ряд філій випускаючих кафедр на підприємствах, з'явилися нові факультети: інженерно-менеджерський, факультет підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ країни, керівників і фахівців народного господарства, факультет довузівської підготовки, відділення з підготовки іноземних громадян. Створено навчально-науковий центр відкритих інформаційних та комп'ютерних інтегрованих технологій CAD/CAM/САЕ, науково-дослідний інститут проблем фізичного моделювання, відкритий ряд нових спеціальностей.

У 1986 році закінчено будівництво навчально-лабораторного корпусу факультету літальних апаратів, введені в дію будинок молодих фахівців (1989) і житловий будинок для викладачів і співробітників інституту (1996).

За трудову та громадську діяльність М. Т. Березюк відзначений державними та урядовими нагородами: орденом «Знак Пошани» (1986), медаллю «За доблесну працю в ознаменування 100-річчя від дня народження В. І. Леніна» (1970), званнями «Почесний авіабудівник СРСР» (1988), «Почесний працівник Міністерства загального машинобудування» (1988), нагрудним значком «За відмінні успіхи в роботі в галузі освіти СРСР» (1977), чотирма золотими медалями Федерації космонавтики СРСР, бронзовою медаллю ВДНГ СРСР (1979), почесними грамотами та подяками.

Інструкції з подання документів при вступі до ХАІ

Переглянути