Основні завдання виховного процесу | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаСтудентуВідділ навчально-виховної роботиОсновні завдання виховного процесу

Основні завдання виховного процесу

Завданнями виховання в Університеті є:

- підготовка свідомої інтелігенції, збереження інтелектуального генофонду нації, примноження культурного потенціалу, який забезпечить високу ефективність діяльності майбутніх спеціалістів;

- виховання майбутніх фахівців авторитетними, високоосвіченими, носіями високої загальної політичної, правової, інтелектуальної, соціально-психологічної, естетичної, фізичної культури;

- створення умов для вільного розвитку особистості, її мислення і загальної культури, залучення до різних видів творчої діяльності;

- формування громадянської, соціальної активності та відповідальності;

- усвідомлення взаємозв'язку індивідуальної свободи з правами людини та її громадянським обов'язком;

- збагачення естетичного досвіду, участь у відродженні та створенні національно-культурних традицій міста, регіону, розширення творчих зв'язків з установами культури, розвиток художніх здібностей;

- створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних і власних інтересів;

- пропаганда здорового способу життя, викорінення шкідливих звичок і запобігання правопорушенням;

- створення необхідних умов для ефективного розвитку студентського самоврядування, виявлення потенційних лідерів та організаторів;

- формування поваги до своєї alma mater, дотримання і розвиток демократичних та акдемічних традицій вищого навчального закладу.  

Мета виховного процесу в ХАІ комплексно реалізується як у навчальному процесі, так і за його межами.

Відповідальність за організацію і результативність виховної роботи покладається на начальника навчально-виховного відділу, заступників деканів факультетів з виховної роботи, кураторів груп. Конкретні обов'язки організаторів виховного процесу закріплено посадовими інструкціями.

Відділ навчально-виховної роботи займається координацією виховної роботи на факультетах, виховною роботою в студентських гуртожитках, роботою з органами студентського самоврядування, культурно-масовою роботою та організацією дозвілля студентів, лекційно-пропагандистською та соціальною роботою.

Основні завдання відділу: 

- підготовка висококваліфікованих, гармонійно розвинених інженерних кадрів, формування їх навиків майбутнього організатора й керівника виробництва;

- проведення навчально-виховної роботу з використанням сучасних педагогічних методів проведення навчально-виховної роботи;

- розвинення в студентах соціальної активності, відповідальності за доручену справу, духовну зрілість та культурну освіченість;

- виявлення й реалізація творчих здібностей студентів, сприяння гармонійного розвитку особистості студента;

- розвивання в студентів мотивації до навчання і наукової діяльності;

- залучення студентів до трудової діяльності, занять спортом, участі в художній самодіяльності й до участі в студентських об'єднаннях і клубах за інтересами;

- здійснення профілактичної роботи щодо запобігання правопорушень;

- створення необхідних умови для проживання студентів у гуртожитку;

- контроль навчальної й трудової дисципліни студентів, реагування на різні правопорушення;

- правова, психологічна підтримка, захист психічного здоров’я та соціального добробуту усіх учасників освітнього процесу за допомогою безкоштовної підтримки психологічної служби;

- координація навчально-виховного процесу з діяльністю профспілкової організації студентів і інших суспільних об'єднань;

- сприяння розвитку структури студентського самоврядування;

- сприяння організації позааудиторної самостійної роботи студентів;

- поширення досвіду відмінників навчання і сприяти навчанню студентів-відмінників;

- вивчення новаторського досвіду навчально-виховної роботи інших навчальних закладів України й упровадження передових досягнень в навчально-виховному процесі Університету.

Предметні олімпіади у форматі НМТ