bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Студентське самоврядування в гуртожитках
ГоловнаСтудентуСтудмістечкоСтудентське самоврядування в гуртожитках

Відповідно до законів України “Про освіту” й “Про вищу освіту” студенти мають гарантоване державою право на те, щоб особисто чи через своїх представників брати участь у самоврядуванні, в обговоренні, розв’язанні питань удосконалювання навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначенні стипендій, організації дозвілля, побуту тощо.

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним законодавством ( у т.ч. законами України “Про освіту” й “Про вищу освіту”), рішеннями Міністерства освіти і науки України, Положенням про державний вищий навчальний заклад, Статутом Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського “ХАІ”.

Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

 • забезпечити й захистити права та інтереси студентів;
 • забезпечити виконання студентами своїх обов'язків;
 • сприяти навчальній, науковій і творчій діяльності студентів;
 • сприяти створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів;
 • створити різноманітні студентські гуртки, товариства, об'єднання, клуби за інтересами;
 • організувати співпраці зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжних організацій;
 • допомагати в проведенні серед студентів соціологічних досліджень;
 • сприяти працевлаштуванню випускників;
 • брати участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

Студентське самоврядування в ХАІ здійснюється на рівні академічної групи (староста і профорг групи), факультету (студентська рада факультету), гуртожитку (студентська рада гуртожитку) і університету в цілому (профспілковий комітет студентів ХАІ).

Органи студентського самоврядування ХАІ мають загальну підтримку і допомогу адміністрації у вирішенні питань щодо своєї діяльності.

Зараз на правах студентського самоврядування в ХАІ діють:

 • 8 студентських рад гуртожитків;
 • 8 студентських рад факультетів;
 • ДНД ХАІ (спеціальний студентський орган самоврядування) і групи охорони громадського порядку в гуртожитках;
 • студентський клуб ХАІ;
 • спортивний клуб ХАІ.

Загальними напрямками студентського самоврядування університету є:

 • залучення студентів до діяльності і співпраці в органах студентського самоврядування;
 • організація й проведення тестувань і анкетування;
 • стимулювання й заохочення студентів, що активно займаються позанавчальною діяльністю;
 • надання допомоги в реалізації різних проектів, планів, розроблених і запропонованих студентами;
 • діяльність інституту старост академічних груп, профоргів груп тощо.

Специфічними є:

 • діяльність добровільної народної дружини;
 • діяльність студентських груп охорони громадського порядку в гуртожитках.

Студентське самоврядування в ХАІ має великий творчий потенціал, що сприяє гармонійному розвитку студентів, формуванню у них навичок майбутнього фахівця-керівника.

 

Студентське самоврядування в гуртожитках ХАІ очолюють:

 • голова студентської ради гуртожитку №2: Агафонов Денис
 • голова студентської ради гуртожитку №4:  Шаповал Євгеній
 • голова студентської ради гуртожитку №5: Остапенко Вадим
 • голова студентської ради гуртожитку №7: Душинов Владислав
 • голова студентської ради гуртожитку №8: Зайцев Владислав
 • голова студентської ради гуртожитку №10: Потєхіна Марина
 • голова студентської ради гуртожитку №11: Голованов Олексій
 • голова студентської ради гуртожитку №12: Кузнєцова Вікторія

Інструкції з подання документів при вступі до ХАІ

Переглянути