Інформація для іноземних студентів | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаСтудентуСтудмістечкоІнформація для іноземних студентів

Інформація для іноземних студентів

Основні принципи поселення та проживання в гуртожитках університету.

Рішення про надання особі жилої площі у гуртожитку приймає директор Студентського містечка.

У разі прийняття рішення щодо надання особі жилої площі в гуртожитку адміністрація Студентського містечка видає такій особі ордер на жилу площу в гуртожитку (далі - ордер) встановленої форми з одночасним укладанням з нею договору найму жилого приміщення/ліжко-місце в жилому приміщенні в гуртожитку. В ордері зазначаються адреса гуртожитку і номер кімнати.

Поселення до гуртожитків університету проводиться на навчальний рік, в тому числі на канікулярний період, якщо інше не передбачено контрактом.

Принципи поселення іноземних студентів та аспірантів.

Факультет з підготовки іноземних громадян надає інформацію про кількість слухачів підготовчого відділення, студентів, аспірантів з числа іноземних громадян та узгоджує з адміністрацією студмістечка розподіл житлового фонду для їх влаштування.

Поселення іноземних слухачів підготовчого відділення, студентів, аспірантів здійснюється після проходження відповідного медичного огляду, на підставі наказу про зарахування та за наявності наданого деканом факультету з підготовки іноземних громадян направлення на поселення.

Плата за проживання в гуртожитках університету.

Розмір плати за проживання у гуртожитках встановлює  ректор за поданням адміністрації Студентського містечка і погодженням з органом студентського самоврядування.

Плата за проживання у гуртожитках вноситься мешканцями у порядку та строки, встановлені договором найму жилого приміщення/ ліжко-місце в жилому приміщенні  у гуртожитку.

Конкретний розмір плати за проживання в гуртожитках  розраховується відповідно до законодавства, тарифів, порядку розрахунків за комунальні послуги залежно від рівня комфортності житла. Плата за проживання в гуртожитках Студентського містечка здійснюється мешканцями гуртожитків за весь час проживання, у тому числі й за період канікул. Розмір плати за проживання в гуртожитку може змінюватися при зміні відповідних тарифів згідно з чинним законодавством України. Базова вартість проживання складається з вартості утримання ліжко-місця та житлово-комунальних послуг. До обов’язкових послуг на утримання ліжко-місця, що надаються мешканцям гуртожитків, належать: 

- обслуговування обладнання гуртожитку;

- дезінфекція, дератизація та дезінсекція;

- охорона та протипожежна сигналізація;

- поточний ремонт будівель гуртожитку та його обладнання;

- прання та поновлення білизни;

- матеріальне забезпечення утримання приміщень у чистоті.

Розмір плати за проживання залежить від кількості мешканців у кімнаті, типу гуртожитку та площі кімнати.

Предметні олімпіади у форматі НМТ