bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаНовиниКонсолідований рейтинг ВНЗ України 2017 року

11/07/2017

Консолідований рейтинг ВНЗ України 2017 року

Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено консолідований рейтинг вищих навчальних закладів України 2017 року.

Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено консолідований рейтинг вищих навчальних закладів України 2017 року.

У якості вихідних даних для складання консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів України використані найбільш авторитетні серед експертів та засобів масової інформації національні та міжнародні рейтинги вузів України: "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Вебометрикс", кожен з яких використовує різні критерії оцінювання вищих навчальних закладів.
 
Отриманий узагальнений рейтинг підсумовує рейтингові місця вузів за версією "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Вебометрикс".

Консолідований рейтинг вишів України

Назва навчального закладу

Місце у загальному рейтингу 

ТОП 200 Украина

Вебометрикс

Scopus

Підсумковий бал

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

1

2

1

1

4

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

2-3

1

2

6

9

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

2-3

3

4

2

9

Львівський національний університет імені Івана Франка

4

9

5

4

18

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

5

4

7

9

20

Національний університет «Львівська політехніка»

6

5

8

10

23

Сумський державний університет

7

11

3

13

27

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

8

17

6

5

28

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

9

24

12

3

39

Національний університет біоресурсів і природокористування України

10

8

11

25

44

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

11

14

23

8

45

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

12

12

15

22

49

Національний аерокосмічний університет ім. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

13

13

17

20

50

Національний авіаційний університет

14

19

9

27

55

Харківський національний університет радіоелектроніки

15

22

26

18

66

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

16

42

19

11

72

Донецький національний технічний університет

17

25

25

23

73

Донецький національний університет імені Василя Стуса

18

27

31

17

75

Національний університет харчових технологій

19

20

30

30

80

Ужгородський національний університет

20-21

36

29

16

81

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

20-21

48

21

12

81

Одеський національний політехнічний університет

22

31

32

29

92

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет

23

23

18

54

95

Національна металургійна академія України

24

15

46

38

99

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

25

7

79

15

101

Київський національний університет технологій та дизайну

26

30

35

37

102

Тернопільський національний економічний університет

27

39

10

60

109

Національний гірничий університет

28

6

20

84

110

Хмельницький національний університет

29

46

49

31

126

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

30

10

27

90

127

Національний фармацевтичний університет

31

21

56

52

129

Запорізький національний технічний університет

32

47

43

40

130

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

33

32

14

86

132

Буковинський державний медичний університет

34-35

52

34

47

133

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

34-35

85

41

7

133

Київський національний університет будівництва і архітектури

36

43

42

53

138

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

37

18

24

98

140

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

38

34

81

39

154

Київський національний торговельно-економічний університет

39-40

28

36

91

155

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

39-40

109

22

24

155

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

41

55

53

48

156

Донбаська державна машинобудівна академія

42

71

60

28

159

Запорізький національний університет

43

81

13

69

163

Харківський національний медичний університет 

44

35

106

26

167

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

45

76

75

19

170

Дніпропетровська медична академія

46

53

100

21

174

Національний транспортний університет

47

49

86

41

176

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

48

58

50

76

184

Національний лісотехнічний університет України 

49

29

123

33

185

Харківський національний університет міського господарства ім. Бекетова

50

108

16

63

187

Рейтинги, що використовувалися при складанні консолідованого рейтингу вишів України:
«ТОП-200 Україна»- у рейтингу діяльність вищих навчальних закладів оцінюється за допомогою агрегованого показника (інтегрального індексу), який формується на підставі індикаторів прямого вимірювання (80%), експертної оцінки якості підготовки випускників ВНЗ представниками роботодавців та академічного співтовариства (15%), а також з використанням міжнародних наукометричних і веб-метричних даних (5%).
Рейтинг «Scopus»- результати рейтингу вищих навчальних закладів базуються на показниках бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або його працівниками у наукових виданнях. У рейтинговій таблиці вищі навчальні заклади України ранжовані за індексом Гірша - кількісним показником, що базується на кількості наукових публікацій і кількості цитувань цих публікацій.
Міжнародний рейтинг «Вебометрикс»- ураховує кількість проіндексованих пошуковими системами сторінок сайту вузу, зовнішні посилання на нього, цитованість ресурсу, а також кількість завантажених на сайт файлів (іншими словами, змістовну та інформаційну активність сайту навчального закладу). Рейтинг "Вебометрикс" публікується двічі на рік.
 Звернутись