ДФ 11 | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Cпеціалізована вчена рада ДФ 11

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 11 утворена з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Семенових Ольги Станіславівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі 08 Право за спеціальністю 081 Право на тему «Кримінальна відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням».

Наказом в. о. ректора Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» № 139, п. 1.10  від 21 березня 2024 року на підставі рішення Вченої ради Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (протокол № 9 від 20 березня 2024 року) утворено разову спеціалізовану вчену раду Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Семенових Ольги Станіславівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі 08 Право за спеціальністю 081 Право в такому складі:

Голова ради:

-Павликівський Віталій Іванович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри права Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Електронна пошта: [email protected] Телефон: +380 96 629 3525

Рецензенти:

- Філіпенко Наталія Євгенівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри права Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;

- Степанюк Анатолій Хомич,доктор юридичних наук, професор, професор кафедри права Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Опоненти:

- Житний Олександр Олександрович,доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;

-Фіалка Михайло Ігоревич,кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінально-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Дисертація Дисертація Висновок про наукову новизну

Висновок наукового керівника Рецензія Рецензія

Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Предметні олімпіади у форматі НМТ