ДФ 10 | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Cпеціалізована вчена рада ДФ 10

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 10 утворена з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації В’юницького Олега Геннадійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі 17 Електроніка та телекомунікації за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка на тему «Вдосконалені методи обробки біомедичних сигналів для оцінки фізіологічних показників людини».

Наказом в. о. ректора Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» № 139, п. 1.9  від 21 березня 2024 року на підставі рішення Вченої ради Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (протокол № 9 від 20 березня 2024 року) утворено разову спеціалізовану вчену раду Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації В’юницького Олега Геннадійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка в такому складі:

Голова ради:

-Жила Семен Сергійович,  доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри аерокосмічних радіоелектронних систем Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Електронна пошта: [email protected]  Телефон: +380 50 688 3567

Рецензенти:

- Абрамов Сергій Клавдійович,  кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційно-комунікаційних технологій ім. О. О. Зеленського Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;

- Куліш Сергій Миколайович, кандидат технічних наук, професор, професор кафедри радіоелектронних та біомедичних комп’ютеризованих засобів та технологій Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Опоненти:

- Голяка Роман Любомирович,доктор технічних наук, професор, професор кафедри електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій Національного університету «Львівська політехніка»;

-Яворська Євгенія Богданівна, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри біотехнічних систем Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя.

Дисертація Дисертація Висновок про наукову новизну

Висновок наукового керівника Рецензія Рецензія

Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Публічний захист дисертації В’юницького Олега Геннадійовича на здобуття ступеня доктора філософії відбудеться 06 травня 2024 року об 11.00 в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» в режимі онлайн-конференції. Трансляція захисту за посиланням.

Відеозапис Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Предметні олімпіади у форматі НМТ