ДФ 09 | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Cпеціалізована вчена рада ДФ 09

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 09 утворена з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Жирякова Дмитра Юрійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 13 Механічна інженерія за спеціальністю 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка на тему «Метод інтегрованого проектування та конструювання з’єднань силових нервюр з монолітними панелями крила літака транспортної категорії».

Наказом в. о. ректора Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» від 27 грудня 2023 року №304 п.1.9  на підставі рішення Вченої ради Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (протокол № 5 від 27 грудня 2023 року) утворено разову спеціалізовану вчену раду Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації  Жирякова  Дмитра Юрійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 13 Механічна інженерія за спеціальністю 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка  в такому складі:

Голова ради:

-Сікульський Валерій Терентійович, доктор технічних наук, професор кафедри технології виробництва літальних апаратів Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Електронна пошта:[email protected]  Телефон: +380 50 529 6929

Рецензенти:

-Тараненко Ігор Михайлович, кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри композиційних конструкцій і авіаційного матеріалознавства Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;

- Орловський Михайло Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри проектування літаків та вертольотів Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Опоненти:

- Сорокін Володимир Федорович,  доктор технічних наук, професор кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова;

-Сметанкіна Наталя Володимирівна,  доктор технічних наук, професор, завідувач відділу вібраційних і термоміцнісних досліджень Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України.

Дисертація Дисертація Висновок про наукову новизну 

Висновок наукового керівника Рецензія Рецензія

Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Публічний захист дисертації Жирякова Дмитра Юрійовича на здобуття ступеня доктора філософії відбудеться 23 лютого 2024 року об 11.00 в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» в режимі онлайн-конференції. Трансляція захисту за посиланням.

Відеозапис Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

На підставі наказу №457-уч від 13 березня 2024 року, Жирякову Дмитру Юрійовичу видано диплом доктора філософії Н24 №001620 та додаток до нього №939710.

Предметні олімпіади у форматі НМТ