ДФ 08 | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Cпеціалізована вчена рада ДФ 08

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 08 утворена з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Мурадян Наталії Сергіївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 033 Філософія на тему «Особливості інтенціональності правосвідомості в умовах віртуалізації суспільних відносин».

Наказом в. о. ректора Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» від 27 грудня 2023 року №304 п.1.12 на підставі рішення Вченої ради Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (протокол № 5 від 27 грудня 2023 року) утворено разову спеціалізовану вчену раду Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Мурадян Наталії Сергіївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 033 Філософія  в такому складі:

Голова ради:

-Проценко Ольга Петрівна,доктор філософських наук, професор, завідувачка кафедри філософії та суспільних наук Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Електронна пошта: [email protected] Телефон: +380 67 961 9439

Рецензенти:

-Широка Світлана Іванівна,  кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та суспільних наук Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;

- Чмихун Світлана Євгенівна,  кандидат філософських наук, доцент,  доцент кафедри філософії та суспільних наук Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Опоненти:

- Калиновський  Юрій Юрійович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії Національний юридичний університет імені. Ярослава Мудрого;

-Дишкант Тетяна Миколаївна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії Національного технічного університету «ХПІ».

Дисертація Дисертація Висновок про наукову новизну 

Висновок наукового керівника Рецензія Рецензія

Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Публічний захист дисертації Мурадян Наталії Сергіївни на здобуття ступеня доктора філософії відбудеться 12 лютого 2024 року о 15.00 в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» в режимі онлайн-конференції. Трансляція захисту за посиланням.

Відеозапис Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

На підставі наказу №450-уч від 11 березня 2024 року, Давидовському Юрію Костянтиновичу видано диплом доктора філософії Н24 №001444 та додаток до нього №931954.

Предметні олімпіади у форматі НМТ