ДФ 07 | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Cпеціалізована вчена рада ДФ 07

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 07 утворена з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Карпенка Андрія Сергійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань12 Інформаційні технології за спеціальністю 125 Кібербезпека та захист інформації на тему «Методи та засоби забезпечення кібербезпеки глобально-розподілених реплікованих систем зберігання даних з контрольованою узгодженістю».

Наказом в. о. ректора Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» від 27 грудня 2023 року №304 п.1.11  на підставі рішення Вченої ради Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (протокол № 5 від 27 грудня 2023 року) утворено разову спеціалізовану вчену раду Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Карпенка Андрія Сергійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 125 Кібербезпека та захист інформації в такому складі:

Голова ради:

-Лукін Володимир Васильович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційно-комунікаційних технологій ім. О.О. Зеленського Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Електронна пошта: [email protected] Телефон: +380 50 991 9370

Рецензенти:

-Пєвнєв Володимир Яковлевич,  доктор технічних наук, доцент, професор кафедри комп’ютерних мереж, систем і кібербезпеки Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;

- Фесенко Герман Вікторович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних мереж, систем і кібербезпеки Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Опоненти:

-Смірнов Олексій Анатолійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення Центральноукраїнського національного технічного університету;

-Єсін Віталій Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних систем і технологій Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Дисертація Дисертація Висновок про наукову новизну 

Висновок наукового керівника Рецензія Рецензія

Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Публічний захист дисертації Карпенка Андрія Сергійовича на здобуття ступеня доктора філософії відбудеться 07 березня 2024 року о 16.00 в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» в режимі онлайн-конференції. Трансляція захисту за посиланням.

Відеозапис Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

На підставі наказу №490-уч від 27 березня 2024 року, Карпенку Андрію Сергійовичу видано диплом доктора філософії Н24 №002001 та додаток до нього №937904.

Предметні олімпіади у форматі НМТ