ДФ 06 | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Cпеціалізована вчена рада ДФ 06

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 06 утворена з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Давидовського Юрія Костянтиновича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки на тему «Моделі та методи прийняття рішень при формуванні складу телекомунікаційних послуг з урахуванням структури мережі».

Наказом в. о. ректора Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» від 27 грудня 2023 року №304 п.1.10 на підставі рішення Вченої ради Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (протокол №5 від 27 грудня 2023 року) утворено разову спеціалізовану вчену раду Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Давидовського Юрія Костянтиновича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки  в такому складі:

Голова ради:

-Пєвнєв Володимир Яковлевич, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри комп'ютерних систем, мереж і кібербезпеки Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Електронна пошта: [email protected] Телефон: +380 50 403 6673

Рецензенти:

-Федорович Олег Євгенович,  доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;

- Лутай Людмила Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри мехатроніки та електроніки Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Опоненти:

- Романенков Юрій Олександрович, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи  Харківського  національного університету радіоелектроніки;

-Кучук Георгій Анатолійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерної інженерії та програмування Національного технічного університету «ХПІ».

Дисертація Дисертація Висновок про наукову новизну 

Висновок наукового керівника Рецензія Рецензія

Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Публічний захист дисертації Давидовського Юрія Костянтиновича на здобуття ступеня доктора філософії відбудеться 01 лютого 2024 року о 15.00 в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» в режимі онлайн-конференції. Трансляція захисту за посиланням.

Відеозапис Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

На підставі наказу №451-уч від 11 березня 2024 року, Давидовському Юрію Костянтиновичу видано диплом доктора філософії Н24 №001443 та додаток до нього №931953. 

Предметні олімпіади у форматі НМТ