ДФ 05 | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Cпеціалізована вчена рада ДФ 05

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 05 утворена з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Сокола Дмитра Вадимовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації за спеціальністю 173 Авіоніка на тему «Моделі та методи раціонального управління працездатністю вихрового енергороздільника».

Наказом в.о.ректора Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» № 270 від 23 листопада 2023 року на підставі рішення Вченої ради Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (протокол № 4 від 22 листопада 2023 року) утворено разову спеціалізовану вчену раду Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський Авіаційний інститут» з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Сокола Дмитра Вадимовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації за спеціальністю 173 Авіоніка  в такому складі:

Голова ради:

-Єпіфанов Сергій Валерійович,доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри конструкції авіаційних двигунів Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Електронна пошта: [email protected] Телефон: +380 50 343 7610

Рецензенти:

- Фесенко Герман Вікторович,  доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних систем, мереж і кібербезпеки Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;

-Зеленський Роман Леонідович,  кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри конструкції авіаційних двигунів Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Опоненти:

-Блінцов Володимир Степанович, доктор технічних наук, професор кафедри електроустаткування та автоматики Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;

-Успенський Валерій Борисович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри комп’ютерного моделювання процесів і систем Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Дисертація Дисертація Висновок про наукову новизну 

Висновок наукового керівника Рецензія Рецензія

Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Публічний захист дисертації Сокола Дмитра Вадимовича на здобуття ступеня доктора філософії відбудеться 18 січня 2024 року о 14.00 в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» в режимі онлайн-конференції. Трансляція захисту за посиланням

Відеозапис Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

На підставі наказу №355-уч від 15 лютого 2024 року, Соколу Дмитру Вадимовичу видано диплом доктора філософії Н24 №000850 та додаток до нього №917780. 

Предметні олімпіади у форматі НМТ