Склад Науково-технічної ради | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаНаукаНауково-технічна радаСклад Науково-технічної ради

Склад Науково-технічної ради
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Голова:

- Володимир ПАВЛІКОВ, проректор з наукової роботи,професор,д.т.н.;

Секретар ради:

- Ольга ШИТОХА, провідний інженер НДЧ

Члени ради:

- Андрій ГУМЕННИЙ– в.о. проректора з НПР, доцент, к.т.н.;

- Дмитро КРИЦЬКИЙ- декан факультету №1, доцент, к.т.н.;

- Юрій ШИРОКИЙ - декан факультету №2,професор, д.т.н. ;

- Олександр ЗАБОЛОТНИЙ- декан факультету №3, доцент, д.т.н.;

- Сергій ГУБІН- декан факультету №4, професор, к.т.н.;

- Олексій ОДОКІЄНКО- декан факультету №5, к.т.н.;

- Марія ДАНОВА - заступник декану ф-ту № 6, доцент, к.т.н.;

- Світлана ШИРОКА - в.о. декану ф-ту № 7, к. філ. н.;

- Валерія ПЕТРИК- в.о. декана ф-ту № 8, доцент, к.т.н.;

- Олексій ТРЕТЯК - завідувач кафедри №101, доцент, д.т.н.;

- Віталій МІРОШНІКОВ- завідувач кафедри №102, професор, д.т.н.;

- Катерина МАЙОРОВА- завідувач кафедри №104,доцент, к.т.н.;

- Вікторія КРУЧИНА - завідувач кафедри №106, доцент, к.т.н.;

- Наталія КОБРІНА - в.о. завідувача кафедри №107, к.т.н.;

- Людмила БОЙКО- завідувач кафедри №201, професор, д.т.н.;

- Олег БАРАНОВ- завідувач кафедри №202, доцент, д.т.н.;

- Сергій ЄПІФАНОВ- завідувач кафедри №203, професор, д.т.н.;

- Анатолій ДОЛМАТОВ- завідувач кафедри №204, професор, д.т.н.;

- Павло ГАКАЛ- завідувач кафедри №205, професор, д.т.н.;

- Костянтин ДЕРГАЧОВ- завідувач кафедри №301, професор, д.т.н.;

- Олег ФЕДОРОВИЧ- завідувач кафедри №302, професор, д.т.н.;

- Віталій СІРОКЛИН- завідувач кафедри №303, к.т.н.;

- Андрій ЧУХРАЙ- завідувач кафедри №304, доцент, д.т.н.;

- Роман ТРІЩ- завідувач кафедри №305, професор, д.т.н.;

- Ганна КОЛОСКОВА- завідувач кафедри №401, доцент, к.т.н.;

- Юрій ШЕПЕТОВ- в.о. завідувача кафедри № 402, доцент, к.т.н.;

- Федір ГАГАУЗ - в.о. завідувача кафедри № 403, доцент, к.т.н.;

- Олексій НІКОЛАЄВ- завідувач кафедри № 405, професор, д.т.н.;

- Андрій ЧЕРНЯВСЬКИЙ- завідувач кафедри № 406, доцент, к.т.н.;

- Станіслав ГОРЕЛИК- завідувач кафедри № 407, к.т.н.;

- Семен ЖИЛА- завідувач кафедри № 501, доцент, к.т.н.;

- Олена ВИСОЦЬКА- завідувач кафедри № 502, професор, д.т.н.;

- Вячеслав ХАРЧЕНКО- завідувач кафедри № 503, професор, д.т.н.;

- Володимир ЛУКІН -завідувач кафедри № 504, професор, д.т.н.;

- Анатолій ТАРАН- завідувач кафедри № 505, професор, д.т.н.;

- Вероніка КОВАЛЬЧУК- завідувач кафедри № 601, доцент, д.держ.упр.;

- Юрій РОМАНЕНКОВ- завідувач кафедри № 602, професор, д.т.н.;

- Ігор ТУРКІН- завідувач кафедри № 603, професор, д.т.н.;

- Тетяна КАЛІНЕСКУ- завідувач кафедри № 604, професор, д.е.н.;

- Ірина ДАВИДОВА- завідувач кафедри № 605, професор, д.е.н.;

- Ольга ПРОЦЕНКО- завідувач кафедри № 701, доцент, к.філос.н.;

- Ганна СПІЦИНА- завідувач кафедри № 702, доцент, д.юрид.н.;

- Вікторія РИЖКОВА- завідувач кафедри № 703, доцент, к.філол.н.;

- Юрій ГУЛИЙ- завідувач кафедри № 704, доцент, к.псих.н.;

- Олександра БАКАНОВА- завідувач каф. № 705, проф., к.н. з фіз. вих.;

- Алла ПРИЛУЦЬКА- завідувач кафедри № 801, доцент, к.філол.н.;

- Ірина ШУЛЬГА -завідувач кафедри № 802, доцент, к.пед.н.;

- Валерій ЧЕРАНОВСЬКИЙ- директор НДІ ПФМ.

Предметні олімпіади у форматі НМТ