bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Основні напрямки наукових досліджень

Основні напрямки наукових досліджень

На базі досвіду по створенню і дослідженню електроракетних двигунів в ВІПТО проводяться роботи по:

  • розробці і дослідженню генераторів і прискорювачів плазми для технологічної мети:

    • розробка і вдосконалення плазмових іонних прискорювачів (прискорювачів кауфмановского типу) для видалення дефектних шарів з поверхонь деталей, іонного очищення, іонної поліровки і іонної імплантації;
    • розробка і дослідження нових типів розпорошувальних систем холівського типу, що дозволяють контролювати склад багатокомпонентного покриття, яке формується, як по товщині, так і по довжині оброблюваного виробу;
    • розробка і проектування традиційних магнетронних розпорошувальних систем (планарных і циліндричних) для високошвидкісного нанесення покриттів на поверхні деталей машин і механізмів.
  • розробці і дослідженню технологічних процесів модифікації поверхні (у тому числі формування наноструктур) і нанесення багатофункціональних покриттів;
  • розробці, проектуванню і виготовленню вакуумних іонно-плазмових технологічних установок;
  • дослідженню процесів модифікації поверхні і формування покриттів осадженням з плазми газових розрядів.

Отримай 20 балів до сертифікату ЗНО з математики

Дізнатися