Видавнича етика | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Видавнича етика

  Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», як видавець журналу "Радіоелектронні і комп'ютерні системи", підтримує політику видавництва Elsevier, спрямовану на дотримання принципів видавничої етики (http://www.elsevier.com/about/publishing-guidelines / publishing-ethics).

  Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» визнає, що відстеження дотримання принципів видавничої етики є однією з головних складових рецензування та видання, і належить до сфери відповідальності головного редактора журналу. Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» приймає методичні рекомендації, розроблені у видавництві Elsevier в допомогу редакторам, рецензентам і авторам при виконанні ними свого морального обов'язку. Крім того, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» тісно співпрацює з іншими видавцями з тим, щоб впроваджувати ці стандарти видавничої етики в практику.

  Дані методичні рекомендації засновані на діючій політиці Elsevier в області видавничої етики.

  Обов'язки редактора журналу "Радіоелектронні і комп'ютерні системи"

  Рішення по опублікуванню статті

  Редактор журналу відповідає за прийняття рішення про те, які з представлених в редакцію журналу робіт слід опублікувати, працюючи в контакті з науково-педагогічним колективом ХАІ.

  Це рішення завжди має прийматися на основі перевірки достовірності роботи і її важливості для дослідників і читачів. Редактор може керуватися методичними рекомендаціями, розробленими редакційною колегією журналу і такими юридичними вимогами як недопущення наклепу, порушення авторського права і плагіату. Також при ухваленні рішення по публікації редактор може радитися з іншими редакторами або рецензентами (або представниками науково-педагогічного колективу ХАІ).

  Справедливість

  Редактор журналу оцінює представлені роботи по їх інтелектуальному змістом, незважаючи на расу, стать, сексуальну орієнтацію, релігію, етнічне походження, громадянство або політичні погляди автора.

  Конфіденційність

  Редактор журналу і співробітники редакційної ради не повинні розкривати інформацію про представленої рукописи будь-кому іншому, за винятком автора-кореспондента, рецензентів, потенційних рецензентів, консультантів редакційної ради, а також видавця.

  Розголошення відомостей і конфлікт інтересів

  Неопубліковані відомості, розголошені в представленій статті, не повинні використовуватися в будь-якої своїй роботі редактора без письмового дозволу автора. Конфіденційна інформація або ідеї, отримані при рецензуванні, повинні зберігатися в секреті і не використовуватися для отримання особистої вигоди.

  Редактору слід відмовитися від своєї участі в рецензуванні (наприклад, замість свого особистого рецензування попросити співредактора, заступника головного редактора або іншого члена редсовета виконати рецензування) у разі, якщо присутній конфлікт інтересів, що виникають із конкуренції, співробітництва чи інших відносин з ким-небудь з авторів , компаній або установ, що мають відношення до статті.

  Редактору слід вимагати від усіх авторів журналу надавати відомості про відповідні конкуруючих інтересах і публікувати виправлення, якщо конфлікт інтересів був викритий після публікації. У разі необхідності, може виконуватися інший належний нагоди дію, таке як публікація спростування або виразу стурбованості. Для додатків до журналу має бути гарантовано той же якість рецензування, що і для основного змісту журналу. Статті в додатках до журналу повинні розглядатися окремо на основі їх наукової цінності та інтересу для читачів, але не комерційних міркувань.

  Нерецензіруемие розділи журналу повинні бути чітко позначені.

  Вивчення скарг етичного характеру

  Редактору журналу слід приймати розумно швидкі заходи при надходженні скарг етичного характеру щодо представленої рукопису або опублікованої статті, маючи контакт з видавцем (або науково-педагогічним колективом ХАІ).

  Обов'язки рецензентів

  Внесок у вирішення редколегії

  Рецензування допомагає редактору у прийнятті редакційних рішень і може також надавати допомогу автору в поліпшенні статті. Рецензування є важливим компонентом формального наукового спілкування, і лежить в основі наукового методу.

  Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» поділяє думку Elsevier, що всі вчені, які хочуть представити статті для публікації, беруть зобов'язання рецензувати чужі статті у напрямку редакції.

  Оперативність

  Будь-який вибраний рецензент, який відчуває себе не мають відповідної кваліфікації для розгляду матеріалу рукописи або знає, що не зможе швидко підготувати відгук, повинен оперативно повідомити редактора і виключити себе з процесу рецензування.

  Конфіденційність

  Будь-які рукописи, отримані для розгляду, повинні розглядатися як конфіденційні документи. Вони не повинні бути показані третім особам або обговорюватися з ними, крім як з дозволу редактора.

  Стандарти об'єктивності

  Відгуки повинні даватися об'єктивно. Особиста критика автора неприпустима. Рецензенти повинні висловлювати свої погляди чітко і аргументовано.

  Підтвердження джерел

  Рецензенти повинні визначити відповідні опубліковані роботи, які не були названі авторами. Будь-яка заява, що спостереження, висновок, чи аргумент вже раніше повідомлялися має супроводжуватися відповідною цитатою. Рецензент повинен також звернути увагу редактора на значну подібність або перетин між розглянутої рукописом і будь-який інший опублікованій роботою, яка їм відома.

  Розкриття і конфлікт інтересів

  Неопубліковані матеріали, описані в представленої рукописи, не повинні використовуватися у власних дослідженнях рецензента без письмової згоди автора. Пріоритетна інформація або ідеї, отримані при рецензуванні, повинні бути конфіденційними і не використовуватися в особистих цілях. Рецензенти не повинні розглядати рукописи, з якими вони мають конфлікт інтересів в результаті конкурентних, спільних або інших відносин або зв'язків з будь-яким з авторів, компаній або організацій, пов'язаних зі статтею.

  Обов'язки авторів

  Стандарти звітності

  Автори повідомлень про оригінальні дослідженнях повинні представити точний звіт про виконану роботу, а також об'єктивне обговорення її значущості. Основні дані повинні бути акуратно представлені в статті. Стаття повинна містити достатню кількість деталей і посилання, щоб дозволити іншим відтворити дослідження. Шахрайські або завідомо неточні заяви є неетичною поведінкою і є неприйнятними.

  Огляди також повинні бути точними і об'єктивними.

  Доступ і зберігання даних

  На вимогу редакції, якщо це можливо, автори повинні надати вихідні дані для рецензування, а також повинні бути готові надати громадськості доступ до цих даних (відповідно до ALPSP-STM Stath3ent on Data and Databases) і в будь-якому випадку повинні бути готові зберігати такі дані протягом розумного часу після публікації.

  Оригінальність і плагіат

  Автори повинні гарантувати, що вони написали оригінальний твір, і якщо автори використовували роботи та / або слова інших авторів, то це повинно бути відповідним чином процитовано або зазначено в посиланнях.

  Плагіат має безліч форм: від присвоєння чужої роботи до копіювання або перефразування значної частини іншої роботи (без вказівки авторства), щоб привласнити результати чужого дослідження. Плагіат у всіх його формах є неетичною поведінкою і є неприйнятним.

  Множинні, надлишкові або паралельні публікації

  Автор не повинен публікувати рукописи, що описують по суті одне і те ж дослідження в більш ніж в одному журналі. Подача ж рукописи в більш ніж один журнал одночасно є неетичною поведінкою і є неприйнятним.

  Загалом, автор не повинен представляти на розгляд в іншому журналі раніше опубліковані роботи. Публікація деяких видів статей (наприклад, перекладів) в більш ніж одному журналі іноді виправдана, якщо виконуються певні умови. Автори і редактори відповідних журналів повинні погодитися зі вторинної публікацією, які повинні відображати ті ж дані і інтерпретацію, що були в первинної статті. Посилання вихідної статті повинна цитироваться і у вторинній публікації.

  Вказівка джерел

  Роботи інших авторів завжди повинні бути вказані. Автори повинні вказати публікації, які мали значний вплив на суть роботи. Інформація, отримана в ході конфіденційних послуг, таких як рецензування рукописів або заявок на гранти, не повинна використовуватися без письмового дозволу автора роботи, пов'язаної з цими послугами.

  Авторство статті

  Авторство повинно бути обмежено тим, хто вніс значний внесок в концепцію, проектування, виконання або тлумачення опублікованого дослідження. Всі ті, хто вніс значний внесок повинні бути перераховані в якості співавторів. Якщо є інші особи, які брали участь в деяких істотних аспектах дослідницького проекту, вони повинні бути перераховані в подяках або вказані в якості співавторів.

  Представляє статтю автор повинен забезпечити, щоб всі відповідні співавтори були включені до статті і що все співавтори бачили і схвалили остаточний варіант статті і домовилися про її подачі для публікації.

  Небезпеки і живі об'єкти

  Якщо робота пов'язана з хімічними речовинами, процедурами і обладнанням, що мають будь-які незвичайні для їх використання небезпеки, то автор повинен чітко вказати їх в рукописі. Якщо робота передбачає використання тваринного або людини як об'єкт, то автор повинен гарантувати, що рукопис містить твердження, що всі процедури були виконані згідно з відповідними законами та інституційними принципами і що відповідний інституційний комітет схвалив їх. Автори повинні включати заяву в рукописи, що було отримано інформовану згоду для експериментів з людськими об'єктами. Права на особисте життя людини завжди повинні дотримуватися.

  Виявлення і конфлікт інтересів

  Всі автори повинні розкривати у своїй рукописи будь-який фінансовий чи інший основний конфлікт інтересів, який може вплинути на результати або інтерпретацію їх рукописи. Всі джерела фінансової підтримки для реалізації проекту повинні бути розкриті.

  Приклади потенційних конфліктів інтересів, які повинні бути розкриті: консультування, володіння акціями, гонорари, оплачена експертиза, патентні заявки, а також гранти або інше фінансування. Потенційні конфлікти інтересів повинні бути розкриті на самій ранній стадії.

  Фундаментальні помилки в опублікованих роботах

  Коли автор виявляє суттєву помилку або неточність в його власній опублікованій роботі, він зобов'язаний негайно проінформувати редактора журналу або видавця і співпрацювати з редактором, щоб прибрати або виправити статтю. Якщо редактор або видавець дізнаються від третьої особи, що опублікована робота містить суттєві помилки, то автор зобов'язаний оперативно відмовитися від публікації або виправити статтю або представити редакції докази правильності вихідної статті.

  Виявлення плагіату

  Процес рецензування знаходиться в центрі успіху наукового видання. В рамках прихильності захисту і посилення процесу рецензування Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» бере на себе зобов'язання сприяти науковому співтовариству у всіх аспектах видавничої етики, особливо у випадках (підозрюваного) дублюючого уявлення або плагіату.

  Предметні олімпіади у форматі НМТ