Innovate diffusion of the socio-economic systems | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаНаукаНаукові монографіїInnovate diffusion of the socio-economic systems

Наукова монографія
"Innovate diffusion of the socio-economic systems"
колективу авторів під керівництвом  Калінеску Тетяни Василівни

By Editors: Veselin Draskovic (Montenegro), Ludmila Stemplewska (Polska), Tetyana Calinescu (Ukraine) 

Розділ 1. Роль інноваційної дифузії щодо розвитку соціально-економічних систем 

1.1. Тенденції досліджень інноваційних дифузій в межах розвитку соціально-економічних систем

1.2. Ієрархія інноваційних впливів на рішення щодо розвитку соціально-економічних систем

1.3. Визнання переваг інноваційних дифузій у розвитку соціально-економічних систем

Розділ 2. Соціально-економічний статус створення та впровадження інноваційних дифузій

2.1. Сучасні інформаційні бар’єри створення та впровадження інноваційних дифузій

2.2. Логістичні аспекти інноваційних дифузій в складних соціально-економічних системах

2.3 Соціально-економічний концепт інноваційних дифузій як фактор соціальних перетворень

Розділ 3. Процеси відторгнення соціально-економічних інноваційних дифузій

3.1. Аксіологічні аспекти трансформації інноваційних дифузій в контексті соціально-економічного відторгнення

3.2. Універсалізація дифузії інноваційної активності в соціально-економічних системах

3.3. Нівелювання відторгнення дифузій інновацій: метаболізм соціально-економічних систем

Розділ 4. Моделювання процесу прийняття рішень щодо інноваційних дифузій соціально-економічних систем

4.1. Концептуальні основи моделювання управління інноваційною дифузією соціально-економічних систем

4.2. Моделі прогнозування інноваційних дифузій соціально-економічних систем

4.3. Результативність прийняття рішень щодо інноваційних дифузій соціально-економічних систем

Розділ 5. Розвиток інноваційних дифузій соціально-економічних систем в умовах економіки знань

5.1. Розвиток економіки знань та її вплив на інноваційність соціально-економічних систем

5.2. Вимір масштабів інноваційних дифузій соціально-економічних систем в умовах змінюваних знань

5.3 Дифузія інноваційних знань в контексті сучасного розвитку соціально-економічних систем

Розділ 6. Мотивація та стимулювання розвитку інновативності соціально-економічних систем

6.1. Мотиваційний потенціал розвитку інновативності соціально-економічних систем.

6.2. Механізм стимулювання інновативності соціально-економічних систем.

6.3. Каталізатори розвитку інновативності соціально-економічних систем.

Розділ 7. Визначення рівня інновативності соціально-економічних систем

7.1. Методологія дослідження рівня інновативності соціально-економічних систем

7.2. Вплив ступеню інновативності на розвиток соціально-економічних систем

7.3. Параметрика зростання соціально-економічних систем на основі інновативності

Розділ 8. Систематизація знань щодо розвитку інновативності соціально-економічних систем

8.1. Сучасні тенденції систематизації знань щодо розвитку інновативності соціально-економічних систем

8.2. Методи систематизації знань щодо розвитку інновативності соціально-економічних систем

8.3. Технології систематизації знань щодо розвитку інновативності соціально-економічних систем

Розділ 9. Когнітивна компонента розвитку інноваційної дифузії соціально-економічних систем

9.1. Когнітивне подання розвитку інноваційної дифузії соціально-економічних систем

9.2. Методологія визнання когнітивності інноваційного розвитку соціально-економічних систем

9.3. Моделювання розвитку інноваційної дифузії соціально-економічних систем із застосуванням когнітивних технологій

Розділ 10. Розробка стратегій поширення інновацій у соціально-економічних системах

10.1. Принципи стратегій поширення інновацій у соціально-економічних системах

10.2. Механізм поширення стратегічних інновацій в соціально-економічних системах

10.3. Оцінювання ефективності впровадження стратегій поширення інновацій в соціально-економічних системах

Розділ 11. Планування інноваційних змін у розвитку соціально-економічних систем

11.1. Проблематика планування інноваційних змін у розвитку соціально-економічних систем

11.2. Вплив інноваційних змін на процеси планування розвитку соціально-економічних систем

11.3. Визначення ефективності результатів планування інноваційних змін соціально-економічних систем

Розділ 12. Формування стабільних соціально-економічних зв’язків у інноваційній дифузній мережі

12.1. Аналітика взаємозалежності учасників інноваційного процесу у дифузній мережі

12.2. Визначення бар’єрів до формування стабільних соціально-економічних зв’язків в умовах глобальних викликів

12.3. Забезпечення стабільної соціально-економічної взаємодії у інноваційній дифузній мережі

Розділ 13. Наслідки інноваційних дифузій соціально-економічних систем

13.1. Оцінювання інноваційної активності соціально-економічних систем

13.2. Розробка інноваційних сценаріїв за результатами розвитку соціально-економічних систем

13.3. Визнання наслідків інноваційних дифузій соціально-економічних систем

Розділ 14. Нівелювання розривів у інноваційному розвитку соціально-економічних систем

14.1. Визначення розривів у інноваційному розвитку соціально-економічних систем

14.2. Методи нівелювання розривів інноваційного розвитку соціально-економічних систем

14.3. Управління розривами у інноваційному розвитку соціально-економічних систем

Розділ 15. Управління інноваційною рефлексією соціально-економічних систем

15.1. Інноваційні екстерналії управління рефлексією соціально-економічних систем

15.2. Аналітичне підґрунтя оцінювання інноваційної рефлексії соціально-економічних систем

15.3 Механізми саморозвитку соціально-економічних систем: інноваційна параметризація

Розділ 16. Маркетинг інноваційної дифузії соціально-економічних систем

16.1. Роль маркетингу інноваційної дифузії в контексті розвитку соціально-економічних систем

16.2. Позиціонування інноваційних дифузій в рамках локальних соціально-економічних системах

16.3. Методологічні аспекти визначення маркетингових параметрів інноваційних дифузій локальних соціально-економічних систем.

Розділ 17. Цифровізація інноваційної дифузії соціально-економічних систем

17.1. Передумови цифровізації інноваційних дифузій соціально-економічних систем

17.2. Управління цифровізацією інновацій у соціально-економічних системах

17.3. Роль цифрових технологій у впровадженні інноваційних дифузій соціально-економічних систем

Розділ 18. Оцінювання результативності інноваційної дифузії соціально-економічних систем

18.1. Ідентифікація детермінантів результативності інноваційної дифузії соціально-економічних систем

18.2. Формування системи показників оцінювання результативності інноваційної дифузії соціально-економічних систем

18.3. Оцінювання впливу результативності інноваційної дифузії на потенціальний розвиток соціально-економічних систем

Розділ 19. Життєздатність та гнучкість соціально-економічних систем щодо здійснення інноваційних дифузій

19.1. Концепція життєздатності соціально-економічних систем щодо здійснення інноваційних дифузій

19.2. Оцінювання життєздатності соціально-економічних систем щодо здійснення інноваційних дифузій

19.3. Механізм забезпечення гнучкості соціально-економічних систем щодо здійснення інноваційних дифузій

Розділ 20. Соціально-економічна ефективність розповсюдження інноваційної дифузії у різних розвинутих системах

20.1. Класифікація соціально-економічної ефективності розповсюдження інноваційної дифузії у розвинутих системах

20.2. Індикатори оцінювання соціально-економічної ефективності розвитку інноваційних дифузій розвинутих систем

20.3 Синергетичний ефект розповсюдження інноваційної дифузії у розвинутих соціально-економічних системах

Предметні олімпіади у форматі НМТ