Науковий гурток "Цифровий маркетинг" | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаНаукаНаукові гурткиНауковий гурток "Цифровий маркетинг"

Науковий гурток «Цифровий маркетинг»
Кафедри економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Робота гуртка ґрунтується на принципах науковості, саморозвитку, гуманізму, демократизму, наступності, персональної і колективної відповідальності, колегіальності та гласності обговорення питань, що віднесені до її компетенції.

Членами гуртка можуть бути студенти Університету та школярі старших класів. 

Цілями роботи гуртка є:

- виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науково- дослідної роботи студентів та аспірантів;

- поглиблення дослідження за проблематикою наукової діяльності кафедри за участю студентів та школярів;

- придбання навичок наукової роботи;

- активізація інтересу школярів до напрямів діяльності кафедри економіки та маркетингу межах профорієнтаційної роботи;

- залучення обдарованих студентів до науково-дослідної діяльності.

Основними завданнями гуртка є:

- залучення до наукової-дослідної роботи студентів та школярів, які виявляють інтерес до неї;

- організація науково-дослідної роботи студентів та школярів;

- поглиблене вивчення студентами та школярами матеріалів з обраного напряму;

- підготовка наукових доповідей, повідомлень і рефератів з актуальних проблем відповідної галузі, виступи на засіданнях наукового гуртка, наукових семінарах, конференціях;

- підготовка наукових публікацій, рецензій, анотацій на опубліковані праці;

- залучення до прикладних розробок , стендів та макетів;

- залучення до участі у студентських конкурсах, олімпіадах тощо;

- залучення до виконання наукових робіт, що виконуються на кафедрі, зокрема за госпрозрахунковими договорами.

Положення про науковий гурток «Цифровий маркетинг» Кафедри економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин 

Предметні олімпіади у форматі НМТ