Науковий гурток «Актуальні філологічні пошуки: слово, текст, переклад, комунікація» | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаНаукаНаукові гурткиНауковий гурток «Актуальні філологічні пошуки: слово, текст, переклад, комунікація»

Науковий гурток «Актуальні філологічні пошуки:
слово, текст, переклад, комунікація»
Кафедри прикладної лінгвістики
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Робота гуртка ґрунтується на принципах науковості, саморозвитку, гуманізму, демократизму, наступності, персональної й колективної відповідальності, колегіальності та гласності обговорення питань.

Членами гуртка можуть бути здобувачі вищої освіти будь-якого курсу спеціальності «Прикладна лінгвістика».

Метою роботи гуртка є виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти кафедри й залучення їх до науково-дослідної діяльності кафедри, факультету, Університету;набуття здобувачами навичок науково-дослідної роботи й застосування набутого на практиці;поглиблення досліджень за проблематикою наукової діяльності кафедри за участю здобувачів вищої освіти; розширення загального й професійного світогляду здобувачів вищої освіти кафедри.

Основними завданнями гуртка є:

─ організація науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти кафедри;

─ поглиблене вивчення здобувачами вищої освіти кафедри матеріалів з обраного напряму філологічних досліджень;

─ сприяння якісній підготовці здобувачами вищої освіти кафедри наукових доповідей і повідомлень з актуальних проблем філологічних досліджень;

─ сприяння якісній підготовці здобувачами вищої освіти кафедри наукових публікацій, анотацій і рецензія опублікованих праць;

─ набуття здобувачами вищої освіти кафедри практичних навичок публічних виступів на засіданнях наукового гуртка, наукових семінарах і конференціях;

─ залучення здобувачів вищої освіти кафедри до участі у студентських конкурсах, олімпіадах тощо;

─ сприяння участі здобувачів вищої освіти кафедри в міжнародних проектах, програмах навчання й стажування за кордоном;

─ створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу здобувачів вищої освіти кафедри.

 Положення про науковий гурток «Актуальні філологічні пошуки: слово, текст, переклад, комунікація» Кафедри прикладної лінгвістики

Предметні олімпіади у форматі НМТ