Державне замовлення | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Державне замовлення при вступі до аспірантури і докторантури
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» в 2021 році

Спеціальність

Кількість бюджетних місць

033 Філософія

1

051 Економіка

1

103 Науки про Землю

1

113 Прикладна математика

5

121 Інженерія програмного забезпечення

1

122 Комп’ютерні науки

7

123 Комп’ютерна інженерія

1

125 Кібербезпека

1

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

9

142 Енергетичне машинобудування

3

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

2

172 Телекомунікації та радіотехніка

9

173 Авіоніка

1

Предметні олімпіади у форматі НМТ