173 Авіоніка | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

173 Авіоніка

Об’єктами діяльності випускників цієї спеціальності є автоматизовані та автоматичні системи керування авіаційними та ракетнокосмічними об’єктами, комплексами та системами, їх інформаційне забезпечення.

Ціллю навчання є підготовка фахівців, які здатні розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми використання і впровадження систем та пристроїв авіоніки, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов та здатних розв’язувати складні задачі дослідження, розроблення, проєктування, виробництва та сертифікації систем авіоніки об’єктів авіаційної та ракетно-космічної техніки.

Підготовка здійснюється на кафедрі систем управління літальних апаратів (кафедра 301)

Навчання проводиться за наступними освітніми програмами:

Освітня програмаОсвітній ступінь (шаблони навчальних планів)Форма навчанняТермін навчанняВартість навчанняСтандарт вищої освіти
Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратівБакалавр на основі повної загальної середньої освітиДенна та заочна3 роки та 10 місяцівПосиланняПосилання
Бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»2 роки та 10 місяців Посилання
Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратівМагістр, освітньо-професійна програмаДенна та заочна1 рік та 4 місяцяПосиланняПосилання
Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратівДоктор філософіїДенна та заочна4 роки  

Предметні олімпіади у форматі НМТ