144 Теплоенергетика | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

144 Теплоенергетика

Об’єктами діяльності випускників цієї спеціальності є теплоенергетичне обладнання теплових та атомних електростанцій; теплотехнічне обладнання промислових та комунальних підприємств; парові, водогрійні котли; теплові двигуни; тепло- та масообміні апарати; теплонасосні, холодильні установки; теплоносії та робочі тіла; процеси вироблення, перетворення, передавання, розподілу, використання енергії; теплоенергетичне обладнання об'єктів енергетики, промисловості, комунального господарства; системи забезпечення тепловою енергією та холодом; нетрадиційні (альтернативні) технології отримання енергії; системи обліку енергії, регулювання та автоматизації; засоби проектування теплоенергетичних установок і систем; енергетичний менеджмент та аудит.

Ціллю навчання є підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні загальні, спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері теплоенергетики або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів електричної інженерії і характеризується комплексністю та невизначеністю умов та фахівців, здатних самостійно проектувати та аналізувати сучасні теплоенергетичні системи; визначати оптимальні параметри теплоенергетичних пристроїв; проводити аналіз енергоефективності та пропонувати енергоощадні заходи, які сприятимуть зменшенню використання палива і енергії та негативного впливу на оточуюче середовище.

Підготовка здійснюється на кафедрі аерокосмічної теплотехніки (кафедра 205)

Навчання проводиться за наступними освітніми програмами:

Освітня програмаОсвітній ступінь (шаблони навчальних планів)Форма навчанняТермін навчанняВартість навчанняСтандарт вищої освіти
Комп’ютерно-інтегровані технології проектування енергетичних системБакалавр на основі повної загальної середньої освітиДенна3 роки та 10 місяцівПосиланняПосилання
Комп’ютерно-інтегровані технології проектування енергетичних системБакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»Денна2 роки та 10 місяців Посилання
Інжиніринг та експлуатація теплоенергетичних системМагістр, освітньо-професійна програмаДенна1 рік та 4 місяцяПосиланняПосилання

Предметні олімпіади у форматі НМТ