122 Комп’ютерні науки | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

122 Комп’ютерні науки

Об’єктами діяльності випускників цієї спеціальності є математичні, інформаційні, імітаційні моделі реальних явищ, об'єктів, систем і процесів, предметних областей, подання даних і знань, методи і технології отримання, зберігання, обробки, передачі та використання інформації, інтелектуального аналізу даних і прийняття рішень, теорія, аналіз, розробка, оцінка ефективності, реалізація алгоритмів, високопродуктивні обчислення, у тому числі паралельні обчислення та великі дані, процеси збору, представлення, обробки, зберігання, передачі та доступу до інформації в комп’ютерних системах.

Ціллю навчання є підготовка фахівців, здатних проводити теоретичні та експериментальні дослідження в галузі комп’ютерних наук; застосовувати математичні методи й алгоритмічні принципи в моделюванні, проектуванні, розробці та супроводі інформаційних технологій; здійснювати розробку, впровадження і супровід інтелектуальних систем аналізу й обробки даних організаційних, технічних, природничих і соціально-економічних систем, набуття здатності розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері комп’ютерних наук, набуття здатності продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні науково-прикладні задачі та/або проблеми в галузі професійної та/або дослідницькоінноваційної діяльності у сфері комп’ютерних наук, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань професійної практики.

Підготовка здійснюється на кафедрах:

інформаційних технологій проектування (кафедра 105)

- комп'ютерних наук та інформаційних технологій (302)

- математичного моделювання та штучного інтелекту (304)

- радіоелектронних та біомедичних комп'ютеризованих засобів та технологій (502)

Навчання проводиться за наступними освітніми програмами:

Освітня програмаОсвітній ступінь (шаблони навчальних планів)Форма навчанняТермін навчанняВартість навчанняСтандарт вищої освіти
Інформаційні технології проектуванняБакалавр на основі повної загальної середньої освітиДенна3 роки та 10 місяцівПосиланняПосилання
Комп'ютеризація обробки інформації та управління
Інтелектуальні системи та технології
Комп'ютерні технології в біології та медициніДенна та заочна
Інформаційні технології проектуванняБакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»Денна2 роки та 10 місяців Посилання
Комп'ютеризація обробки інформації та управління
Інтелектуальні системи та технології
Комп'ютерні технології в біології та медициніДенна та заочна
Інформаційні технології проектуванняМагістр, освітньо-професійна програмаДенна1 рік та 4 місяцяПосиланняПосилання
Комп'ютеризація обробки інформації та управління
Інтелектуальні системи та технології
Інформаційні технології проектуванняМагістр, освітньо-наукова програмаДенна1 рік та 9 місяцівПосилання
Інформаційні технології
Доктор філософіїДенна та заочна4 роки Посилання

Предметні олімпіади у форматі НМТ