113 Прикладна математика | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаВсі спеціальності113 Прикладна математика

113 Прикладна математика

Об’єктами діяльності випускників цієї спеціальності є математичні методи, моделі, алгоритми та програмне забезпечення, що призначені для дослідження, аналізу, проектування процесів і систем в різноманітних конкретних предметних областях.

Ціллю навчання є підготовка фахівців, здатних:

- формулювати, розв’язувати й узагальнювати практичні задачі з використанням фундаментальних та спеціальних прикладних методів математичних і комп’ютерних наук;

- розв’язувати задачі математичного моделювання процесів і явищ в умовах невизначеності та неповноти інформації щодо функціонування системи об’єктів;

- будувати, досліджувати та застосовувати математичні моделі, що ґрунтуються на даних та на знаннях, створювати та експлуатувати програмне забезпечення.

Підготовка здійснюється на кафедрі математичного моделювання та штучного інтелекту (кафедра 304)

Навчання проводиться за наступними освітніми програмами:

Освітня програмаОсвітній ступінь (шаблони навчальних планів)Форма навчанняТермін навчанняВартість навчанняСтандарт вищої освіти
Обчислювальний інтелектБакалавр на основі повної загальної середньої освітиДенна3 роки та 10 місяцівПосиланняПосилання
Бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»Денна2 роки та 10 місяців Посилання
Обчислювальний інтелектМагістр, освітньо-професійна програмаДенна1 рік та 4 місяцяПосилання 
Прикладна математикаДоктор філософіїДенна та заочна4 роки  

Предметні олімпіади у форматі НМТ