103 Науки про Землю | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

103 Науки про Землю

Об’єктами діяльності випускників цієї спеціальності є природні та антропогенні об’єкти, процеси та явища у геосферах у взаємозв’язку, перетвореннях і розвитку в просторі і часі.

Ціллю навчання є формування у здобувачів вищої освіти здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі наук про Землю та практичні проблеми в процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає застосування теорій та методів наук про Землю і характеризується комплексністю та невизначеністю умов та здатності здійснювати наукові дослідження геосфер та їхніх компонентів, встановлювати закономірності їхньої будови та розвитку, розв’язувати складні практичні та/або наукові задачі і на основі цього надавати оцінку впливу на людське суспільство і можливості промислового використання.

Підготовка здійснюється на кафедрі геоінформаційних технологій та космічного моніторингу Землі (кафедра 407)

Навчання проводиться за наступними освітніми програмами:

Освітня програмаОсвітній ступінь (шаблони навчальних планів)Форма навчанняТермін навчанняВартість навчанняСтандарт вищої освіти
Космічний моніторинг ЗемліБакалавр на основі повної загальної середньої освітиДенна та заочна3 роки та 10 місяцівПосиланняПосилання
Бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»Денна та заочна2 роки та 10 місяців Посилання
Космічний моніторинг ЗемліМагістр, освітньо-професійна програмаДенна та заочна1 рік та 4 місяцяПосиланняПосилання
Дистанційні аерокосмічні дослідженняДоктор філософіїДенна та заочна4 роки  

Предметні олімпіади у форматі НМТ