081 Право | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

081 Право

Об’єктами діяльності випускників цієї спеціальності є право як соціальне явище та особливості його застосування, що ґрунтуються на правових цінностях та принципах, в основі яких покладені людська гідність та верховенство права. Вивчення права та його джерел ґрунтується на правових доктринах, цінностях і принципах, в основі яких покладені права та основоположні свободи людини.

Ціллю навчання є формування здатності розв’язувати складні спеціалізовані завдання у сфері права з розумінням природи і змісту його основних правових інститутів, а також меж правового регулювання різних суспільних відносин та набуття здатності розв’язувати складні задачі та проблеми у сфері правотворчості і правозастосування та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Підготовка здійснюється на кафедрі права (кафедра 702)

Навчання проводиться за наступними освітніми програмами:

Освітня програмаОсвітній ступінь (шаблони навчальних планів)Форма навчанняТермін навчанняВартість навчанняСтандарт вищої освіти
ПравоБакалавр на основі повної загальної середньої освітиДенна та заочна3 роки та 10 місяцівПосиланняПосилання
ПравоМагістр, освітньо-професійна програмаДенна та заочна1 рік та 4 місяцяПосиланняПосилання
ПравоДоктор філософіїДенна та заочна4 роки  

Предметні олімпіади у форматі НМТ