051 Економіка | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

051 Економіка

Об’єктами діяльності випускників цієї спеціальності є закономірності функціонування та розвитку соціально-економічних систем, соціально-економічних процесів, їх моделювання, прогнозування та регулювання, мотивація і поведінка економічних суб’єктів, аналіз і планування  діяльності їх суб’єктів для досягнення економічних і соціальних результатів, сучасні економічні процеси та явища, наукові методи нормативного, кількісного та інституційного аналізу, інструментарій формування міжнародної, національної, регіональної, секторальної економічної політики та економіки підприємства, теорія, методологія наукових досліджень, феномени, явища і проблеми сучасних економічних процесів та систем.

Ціллю навчання є підготовка фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання типових спеціалізованих задач та практичних проблем предметної області та завдань предметної області, підготовка висококваліфікованих професіоналів з економіки, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, здатних розв’язувати складні дослідницькі, інноваційні й управлінські задачі та проблеми функціонування економічних систем різного рівня, що характеризуються невизначеністю умов та вимог, набуття здатності продукувати нові ідеї, розв'язувати комплексні проблеми у сфері економіки, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

Підготовка здійснюється на кафедрі економіки та публічного управління (кафедра 601)

Навчання проводиться за наступними освітніми програмами:

Освітня програмаОсвітній ступінь (шаблони навчальних планів)Форма навчанняТермін навчанняВартість навчанняСтандарт вищої освіти
Економіка підприємстваМолодший бакалаврДенна1 рік та 10 місяцівПосиланняПосилання
Економіка підприємстваБакалавр на основі повної загальної середньої освітиДенна та заочна3 роки та 10 місяцівПосиланняПосилання
Бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»Денна та заочна2 роки та 10 місяців Посилання
Економіка підприємстваМагістр, освітньо-професійна програмаДенна та заочна1 рік та 4 місяцяПосиланняПосилання
ЕкономікаДоктор філософіїДенна та заочна4 роки Посилання

Предметні олімпіади у форматі НМТ