bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Результати моніторингу якості освіти
  ГоловнаОсвітаСистема забезпечення якості освітиРезультати моніторингу якості освіти

  Моніторинг, вимірювання, аналізування й оцінювання

  В Університеті відповідно до щорічної програми внутрішніх аудитів і згідно з Положенням «Планування і проведення внутрішнього аудиту» проводять внутрішні аудити для визначення:

  a) відповідності СУЯ:

  1. установленим в Університеті вимогам до неї;
  2. вимогам ISO 9001 і ДСТУ ISO 9001;

  б) результативності запровадження й підтримки.

  Для оцінювання дієвості СУЯ та освітніх процесів внутрішній аудит було виконано відповідно до програми аудиту з урахуванням статусу й важливості процесів і ділянок, що підлягають аудиту, а також результатів попередніх аудитів.

  Основними завданнями аудиту у 2018 році є визначення:

  • в рамках підготовки до акредитації освітніх програм ступеню їх відповідності ліцензійним вимогам;
  • актуальності та повноти пакетів навчально-методичних комплектів дисциплін;
  • показників якості роботи науково-педагогічного персоналу за основними напрямами діяльності у системі «Рейтинг» та підтвердження об’єктивності поданої звітної інформації;
  • ступеню досягнення показників якості процесів СУЯ та управління задокументованою інформацією у підрозділах Університету.

  За результатами внутрішнього аудиту кількість невідповідностей (таблиця 3), що було виявлено у структурних підрозділах університету в 2018 році, зменшилася вдвічі порівняно з попереднім роком.

  Таблиця 3 – Результати внутрішнього аудиту за 2018 рік

  Структурний підрозділ

  Кількість виявлених критичних невідповідностей

  Кількість усунених критичних невідповідностей

  Кількість виявлених не критичних невідповідностей

  Кількість усунених не критичних невідповідностей

  Кількість виявлених зауважень

  Кількість усунених зауважень

  Виявлено

  Усунено

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  Деканат
  факультету
  №1

  2

  2

  3

  3

  5

  5

  Кафедра 101

  1

  1

  4

  4

  5

  5

  Кафедра 102

  2

   

  3

  3

  5

  3

  Кафедра 103

  1

  1

  2

  2

  3

  3

  Кафедра 104

  1

  1

  3

  3

  4

  4

  Кафедра 105

  1

  1

  4

  4

  5

  5

  Кафедра 106

  2

  2

  3

  3

  5

  5

  Кафедра 107

  5

  5

  5

  5

  Деканат
  факультету
  №2

  2

  2

  2

  2

  Кафедра 201

  2

  2

  2

  2

  Кафедра 202

  2

  2

  2

  2

  Кафедра 203

  1

  1

  1

  1

  Кафедра 204

  2

  2

  2

  2

  Кафедра 205

  2

  2

  2

  2

  Деканат
  факультету
  №3

  1

  1

  1

  1

  Кафедра 301

  2

  2

  2

  2

  Кафедра 302

  2

  2

  2

  2

  Кафедра 303

  2

  2

  2

  2

  Кафедра 304

  3

  3

  3

  3

  Кафедра 305

  1

  1

  1

  1

  Деканат
  факультету
  №4

  1

  1

  1

  1

  Кафедра 401

  3

  3

  3

  3

  Кафедра 402

  2

  2

  2

  2

  Кафедра 403

  2

  2

  2

  2

  Кафедра 405

  2

  2

  2

  2

  Кафедра 406

  2

  2

  2

  2

  Кафедра 407

  2

  1

  2

  1

  Деканат
  факультету
  №5

  2

  2

  2

  2

  4

  4

  Кафедра 501

  2

  2

  1

  1

  2

  2

  5

  5

  Кафедра 502

  3

  3

  3

  3

  6

  6

  Кафедра 503

  4

  4

  2

  2

  6

  6

  Кафедра 504

  1

  1

  1

  1

  2

  2

  Кафедра 505

  2

  2

  2

  2

  Деканат
  факультету
  №6

  3

  3

  3

  3

  Кафедра 601

  1

  1

  2

  2

  3

  3

  Кафедра 602

  2

  2

  2

  2

  Кафедра 603

  5

  5

  5

  5

  Кафедра 604

  1

  1

  3

  3

  4

  4

  Кафедра 605

  3

  3

  3

  3

  Навчальна
  лабораторія ф-ту

  1

  1

  3

  3

  4

  4

  Деканат
  факультету
  №7

   1

  – 

  – 

  – 

  – 

  – 

   1

  0

  Кафедра 701

  – 

  – 

  – 

  – 

  – 

  0

  Кафедра 702

   2

  – 

  – 

  – 

  – 

  – 

   2

  0

  Кафедра 703

   2

  – 

  – 

  – 

  – 

  – 

   2

  0

  Кафедра 704

  3

  – 

  – 

  – 

  – 

  – 

  3

  0

  Кафедра 705

  – 

  – 

  – 

  – 

  – 

  0

  Кафедра 706

  – 

  – 

  – 

  – 

  – 

  0

  Кафедра 707

  – 

  – 

  – 

  – 

  – 

  0

  Деканат
  факультету
  №8

  1

  1

  4

  4

  5

  5

  Кафедра 801

  2

  2

  3

  3

  5

  5

  ЦОП/ВДОТ

  2

  2

  1

  1

  3

  3

  ВЗДО

  2

  2

  2

  2

  ВПО

  0

  0

  ЦРІ
  (розвиток інновацій)

  1

  1

  2

  2

  3

  3

  НМВ

  1

  1

  1

  1

  НАВ

  1

  1

  2

  2

  3

  3

  ВДП (довуз)

  1

  1

  1

  1

  ВМЗ
  (міжнародний)

  2

  2

  2

  2

  НОВ

  1

  1

  1

  1

  НДЧ

   4

  – 

   –

  – 

  – 

  4

  4

  ВСПСтВ
  (працевлаштування)

  2

  2

  2

  2

  ВДтаА

  2

  2

  2

  2

  4

  4

  ВЦ

  1

  1

  1

  1

  НТБ

  1

  1

  1

  1

  ВК

  1

  1

  1

  1

  ЦЗзГ
  (зв’язків з гром.)

  1

   

  3

   

  4

  0

  ВТЗН

  2

  2

  2

  2

  Усього в університеті

  90

  67

  14

  13

  79

  76

  183

  160

  У 2018 році під час зовнішнього надзорного аудиту невідповідностей не виявлено взагалі! Встановлено, що система повністю відповідає вимогам стандартів ISO 9001:2015 і ДСТУ ISO 9001:2015 (рисунок 1.30).

  Рисунок 1.30 – Сертифікати відповідності СУЯ стандартам ДСТУ ISO 9001:2015 й ISO 9001:2015

  Рейтингове оцінювання досягнень студентів упроваджується з метою підвищення їх умотивованості до систематичної роботи під час засвоєння матеріалу навчальної дисципліни для опанування відповідних компетентностей як протягом семестру, так і всього періоду навчання.

  З метою підвищення якості, організації та управлінні навчальним процесом в Університеті введена рейтингова система оцінювання досягнень студентата система електронного ведення журналу Pilot, що дозволяю проводити постійний моніторинг відвідування та успішності студентів, а також оперативного визначення результатів навчання.

  Використання такої системи дозволяє підвищити якість освітніх послуг в університеті та дає можливість студентам дистанційно отримувати необхідну інформацію стосовно навчального процесу. Доступ до внесення поточної успішності мають староста та відповідальні співробітники кафедри. Окремі функції доступні кураторам. Куратор може переглядати успішність своєї групи в рамках семестру, сесії. Також куратор може використовувати систему повідомлень для інформування студентів, та батьків. Таким чином, дана система дозволяє отримувати актуальну інформацію про успішність групи, і вчасно інформувати батьків про заборгованість, пропуск занять та ін.

  Запобігання академічному плагіату

  В університеті створено систему запобігання академічному плагіату та його виявлення у наукових працях співробітників, студентів, аспірантів і докторантів. Система запобігання академічному плагіату та його виявлення, описана в Положенні «Про академічну доброчесність», складається з таких елементів:

  а) кодекс академічної доброчесності працівників університету;

  б) кодекс академічної доброчесності здобувачів вищої освіти;

  в) процедури та принципи запобігання академічному плагіату;

  г) порядок притягнення осіб, обвинувачених в до академічному плагіаті, до дисциплінарної відповідальності.

  Систему запобігання академічному плагіату та його виявлення реалізовано на сервісі Unplag.com.

   

  Інструкції з подання документів при вступі до ХАІ

  Переглянути