Вибіркові компоненти для магістрів набору 2023 року (освітньо-професійна програма підготовки) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Вибіркові компоненти для магістрів набору 2023 року
(освітньо-професійна програма підготовки)

Вибіркові компоненти для всіх спеціальностей, крім спеціальностей: 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» та 262 "Правоохоронна діяльність":

Дисципліна індивідуального вибору 1 Дисципліна індивідуального вибору 2

Вибіркові компоненти для спеціальностей: 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", 035 "Філологія", 053 "Психологія", 081 "Право", 101 "Екологія", 103 "Науки про Землю", 113 "Прикладна математика", 121 "Інженерія програмного забезпечення", 122 "Комп'ютерні науки", 123 "Комп'ютерна інженерія", 124 "Системний аналіз", 125 "Кібербезпека та захист інформації", 126 "Інформаційні системи та технології", 163 "Біомедична інженерія", 172 "Електронні комунікації та радіотехніка", 173 "Авіоніка", 174 "Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка", 175 "Інформаційно-вимірювальні технології", 193 "Геодезія та землеустрій", 272 "Авіаційний транспорт":

Дисципліна індивідуального вибору 3 Дисципліна індивідуального вибору 4

Вибіркові компоненти для спеціальностей: 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", 035 "Філологія", 053 "Психологія", 081 "Право":

Дисципліна індивідуального вибору 5

Вибіркові компоненти для спеціальностей: 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 281 «Публічне управління та адміністрування»:

MINOR 

Вибіркові компоненти для спеціальностей: 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування», 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» , 142 «Енергетичне машинобудування», 144 «Теплоенергетика», 274 «Автомобільний транспорт»:

Проблеми безпеки людини в умовах виробництва та побуті Питання інтелектуальної власності та науково-інженерних розробок Іноземна мова за професійним спрямуванням

Вибіркові компоненти для спеціальності: 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка»:

MAJOR

Вибіркові компоненти для спеціальностей: 101 "Екологія", 103 "Науки про Землю", 113 "Прикладна математика", 121 "Інженерія програмного забезпечення", 122 "Комп'ютерні науки", 123 "Комп'ютерна інженерія", 124 "Системний аналіз", 125 "Кібербезпека та захист інформації", 126 "Інформаційні системи та технології", 163 "Біомедична інженерія", 172 "Електронні комунікації та радіотехніка", 173 "Авіоніка", 174 "Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка", 175 "Інформаційно-вимірювальні технології", 193 "Геодезія та землеустрій", 272 "Авіаційний транспорт":

Технічна іноземна мова  

Вибіркові компоненти для спеціальностей 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", 051 "Економіка", 053 "Психологія", 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок", 073 "Менеджмент", 075 "Маркетинг", 081 "Право", 262 "Правоохоронна діяльність", 281 "Публічне управління та адміністрування", 292 "Міжнародні економічні відносини":

Іноземна мова

Вибіркові компоненти для спеціальності 262 "Правоохоронна діяльність":

Дисципліна індивідуального вибору для спеціальності:  262 "Правоохоронна діяльність"

Предметні олімпіади у форматі НМТ