Вибіркові компоненти для магістрів набору 2022 року (освітньо-професійна програма підготовки) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Вибіркові компоненти для магістрів набору 2022 року
(освітньо-професійна програма підготовки)

Вибіркові компоненти для спеціальностей 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", 035 "Філологія", 051 "Економіка", 053 "Психологія", 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 073 "Менеджмент", 075 "Маркетинг", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", 081 "Право", 101 "Екологія", 103 "Науки про Землю", 113 "Прикладна математика", 121 "Інженерія програмного забезпечення", 122 "Комп'ютерні науки", 123 "Комп'ютерна інженерія", 124 "Системний аналіз", 125 "Кібербезпека", 126 "Інформаційні системи та технології", 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (освітня програма "Комп’ютерно-інтегроване управління в енергетиці"), 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології", 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка", 153 "Мікро- та наносистемна техніка", 163 "Біомедична інженерія", 172 "Телекомунікації та радіотехніка", 173 "Авіоніка", 193 "Геодезія та землеустрій", 272 "Авіаційний транспорт" (ОП "Інтелектуальні траспортні системи"), 262 "Правоохоронна діяльність", 281 "Публічне управління та адміністрування":

Дисципліна індивідуального вибору 1 Дисципліна індивідуального вибору 2

Вибіркові компоненти для спеціальностей 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", 035 "Філологія", 053 "Психологія", 081 "Право", 101 "Екологія", 103 "Науки про Землю", 113 "Прикладна математика", 121 "Інженерія програмного забезпечення", 122 "Комп'ютерні науки", 123 "Комп'ютерна інженерія", 124 "Системний аналіз", 125 "Кібербезпека", 126 "Інформаційні системи та технології", 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (освітня програма "Комп’ютерно-інтегроване управління в енергетиці"), 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології", 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка", 153 "Мікро- та наносистемна техніка", 163 "Біомедична інженерія", 172 "Телекомунікації та радіотехніка", 173 "Авіоніка", 193 "Геодезія та землеустрій", 272 "Авіаційний транспорт" (ОП "Інтелектуальні траспортні системи"), 262 "Правоохоронна діяльність":

Дисципліна індивідуального вибору 3 Дисципліна індивідуального вибору 4

Вибіркові компоненти для спеціальностей 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", 035 "Філологія", 053 "Психологія", 081 "Право":

Дисципліна індивідуального вибору 5

Вибіркові компоненти для спеціальностей: 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво та торгівля», 281 «Публічне управління та адміністрування»:

MINOR 

Вибіркові компоненти для спеціальностей: 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування», 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (освітні програми «Енергетичний менеджмент та енергоефективність», «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії»), 142 «Енергетичне машинобудування», 144 «Теплоенергетика», 274 «Автомобільний транспорт»:

Проблеми безпеки людини в умовах виробництва та побуті Питання інтелектуальної власності та науково-інженерних розробок Іноземна мова за професійним спрямуванням 

Переддипломний курс

Вибіркові компоненти для спеціальностей 101 "Екологія", 103 "Науки про Землю", 113 "Прикладна математика", 121 "Інженерія програмного забезпечення", 122 "Комп'ютерні науки", 123 "Комп'ютерна інженерія", 124 "Системний аналіз", 125 "Кібербезпека", 126 "Інформаційні системи та технології", 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (освітня програма "Комп’ютерно-інтегроване управління в енергетиці"), 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології", 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка", 153 "Мікро- та наносистемна техніка", 163 "Біомедична інженерія", 172 "Телекомунікації та радіотехніка", 173 "Авіоніка", 193 "Геодезія та землеустрій", 272 "Авіаційний транспорт" (ОП "Інтелектуальні траспортні системи"):

Технічна іноземна мова  

Вибіркові компоненти для спеціальностей 051 "Економіка", 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 073 "Менеджмент", 075 "Маркетинг", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", 281 "Публічне управління та адміністрування":

Іноземна мова  

Вибіркові компоненти для спеціальностей 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", 053 "Психологія", 081 "Право", 262 "Правоохоронна діяльність":

Англомовні комунікації

Предметні олімпіади у форматі НМТ