MINOR | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

MINOR

 Аналітичне забезпечення діяльності сучасних підприємств Маркетинг у міжнародній торгівлі Податковий інструментарій розвитку

Публічна політика та управлінські рішення Стратагеми митного фінансування Управління бізнес-процесами підприємства

Управління взаємовідносинами з клієнтом

Предметні олімпіади у форматі НМТ