Дисципліна індивідуального вибору 2 | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Дисципліна індивідуального вибору 2

Для спеціальностей: 131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобудування", 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", 142 "Енергетичне машинобудування", 144 "Теплоенергетика", 274 "Автомобільний транспорт":

Високоточний розрахунок на міцність волокнистих композитів Воднева енергетика Енергетичний аудит

Інтегровані комп’ютерні технології Оптимізація робочих процесів у системах вентиляції, опалення, кондиціонування Основи управління якістю

Переддипломний курс Ресурсо- і енергозбереження

Для спеціальностей 051 "Економіка", 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 073 "Менеджмент", 075 "Маркетинг", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", 281 "Публічне управління та адміністрування", 292 "Міжнародні економічні відносини":

Статистичні методи аналізу даних та прогнозування Теоретико-ігрові моделі в управлінні та економіці Управління інвестиційно-інноваційною діяльністю

Для спеціальностей 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", 035 "Філологія", 053 "Психологія", 081 "Право":

ІТ-Право: проблеми та перспективи розвитку Англійська мова за професійним спрямуванням «Менеджмент» (English for Special Purposes “Management”)  Етикет в культурі спілкування

Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека Корпоративна соціальна відповідальність Моніторинг і аналіз Internet-даних в бізнесі

Процесне управління підприємством Психологія лідерства та групової динаміки Психологія лідерства та групової динаміки

Сучасні медіа-практики Чинники успішного працевлаштування 

Для спеціальностей за наступними галузями знань: 10 «Природничі науки», 11 «Математика та статистика», 12 «Інформаційні технології», 16 «Хімічна інженерія та біоінженерія», 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації», 19 «Архітектура та будівництво», 27 «Транспорт» (спеціальність 272 Авіаційний транспорт):

DevOps та Continuous Monitoring Безпека індустріальних систем та Інтернету речей Геоінформаційні системи в навігації

ГІС в екосистемах Екологія і здоров’я людини Методи контролю та діагностування мехатронних систем

Надійність та ресурс авіаційної та ракетно-космічної техніки Обробка даних засобами Python  Основи Data Science з мовою Python

Проектування медичних програмних засобів Системи контролю версій Соціальні аспекти управління якості

Супутникові системи GPS, ГЛОНАСС, Galileo і BeiDou Технології зеленої ІТ-інженерії Технологія складання та випробування двигунів та енергетичних установок 

Управління і прогнозування в складних системах в умовах невизначеності 

Предметні олімпіади у форматі НМТ