Дисципліна індивідуального вибору 1 | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Дисципліна індивідуального вибору 1 

Для спеціальностей 051 "Економіка", 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 073 "Менеджмент", 075 "Маркетинг", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", 281 "Публічне управління та адміністрування", 292 "Міжнародні економічні відносини":

ІТ-Право: проблеми та перспективи розвитку Англійська мова за професійним спрямуванням «Менеджмент» (English for Special Purposes “Management”)  Етикет в культурі спілкування

Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека Корпоративна соціальна відповідальність Моніторинг і аналіз Internet-даних в бізнесі

Процесне управління підприємством Психологія лідерства та групової динаміки Психологія лідерства та групової динаміки

Сучасні медіа-практики Чинники успішного працевлаштування

Для спеціальностей 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", 035 "Філологія", 053 "Психологія", 081 "Право":

Демократія: від теорії до практики Переклад англомовних технічних текстів (професійна діяльність широкого спектру) (Professional Translation) Практикум з психологічного консультування: аналіз випадків роботи з клієнтами

Рекламно-інформаційні технології Філософія моралі та права

Для спеціальностей за наступними галузями знань: 10 «Природничі науки», 11 «Математика та статистика», 12 «Інформаційні технології», 16 «Хімічна інженерія та біоінженерія», 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації», 19 «Архітектура та будівництво», 27 «Транспорт» (спеціальність 272 Авіаційний транспорт):

AVL-системи Великі дані для кібербезпеки Екологічне інспектування

Ігрові методи прийняття рішень Інформаційно-вимірювальні радіонавігаційні системи та комплекси Космічна метеорологія

 Нанотехнології в радіоелектроніці, біології та медицині Проектування інформаційних систем за допомогою веб-сервісу Інтернет-мережі Проектування інформаційно-вимірювальних систем

Ризико-орієнтований менеджмент ІТ-проєктів Розроблення проєктів доповненої реальності Стохастичні моделі економічних процесів

Тестування та верифікація програмного забезпечення Технологічні процеси на авіаційному транспорті   Управління мобільними роботами на платформі Arduino

Для спеціальностей 131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобудування", 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", 142 "Енергетичне машинобудування", 144 "Теплоенергетика", 274 "Автомобільний транспорт":

Високоточні методи розрахунку міцності деталей та конструкцій Екологія та антропогенне навантаження довкілля нетрадиційних енергетичних установок Експериментальні методи дослідження лопатевих машин

Інформаційні технології у виробництві Комп'ютерне моделювання енергетичних систем Проєктування систем кондиціонування

Сучасні технології на автомобілі

Предметні олімпіади у форматі НМТ