Дисципліна індивідуального вибору 1 | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Дисципліна індивідуального вибору 1 

Для спеціальностей НМК1: 131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобудування", 134 "Авіаційна та ракетно-космічна техніка", 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", 142 "Енергетичне машинобудування", 144 "Теплоенергетика", 272 "Авіаційний транспорт", 274 "Автомобільний транспорт":

Composites and polymers in art Engines of Airplanes and Helicopters Welding in Aircraft Manufacturing

Аеро та гідродинаміка безпілотних комплексів повітряного та надводного використання Динаміка космічного польоту Експлуатація автомобілів у спеціальних умовах

Зварювання в авіації Інформаційні пристрої технічних систем Історія науки і техніки

Композити та полімери у мистецтві Моделювання об’єктів АРКТ за допомогою SolidWorks Надійність машинобудівних конструкцій

Основи схемотехніки Ресурс та довговічність авіаційної техніки Робочі процеси та характеристики відцентрових компресорів і насосів

Системи і агрегати авіаційних двигунів і енергетичних установок Числові розрахунки в області аеродинаміки повітряного та наземного транспорту

Для спеціальностей НМК2: 101 "Екологія", 103 "Науки про Землю", 113 "Прикладна математика", 121 "Інженерія програмного забезпечення", 122 "Комп'ютерні науки", 123 "Комп'ютерна інженерія", 124 "Системний аналіз", 125 "Кібербезпека", 125 "Кібербезпека та захист інформації", 126 "Інформаційні системи та технології", 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології", 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка", 153 "Мікро- та наносистемна техніка", 163 "Біомедична інженерія", 172 "Телекомунікації та радіотехніка", 172 "Електронні комунікації та радіотехніка", 173 "Авіоніка", 174 "Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка", 175 "Інформаційно-вимірювальні технології", 176 "Мікро- та наносистемна техніка", 193 "Геодезія та землеустрій", 272 "Авіаційний транспорт":

Development of databases in Python Git-технологія командної розробки проєктів Безпека веб-систем

Варіаційні методи Вирішення прикладних екологічних завдань за допомогою програмних засобів Гнучка розробка програмного забезпечення

Єдиний документообіг у САПР Засоби і системи IoT Захист просторово-розподілених даних в комп'ютерних системах

Інформаційні технології розробки систем змішаної реальності Кросплатформне програмування Методи отримання та обробки зображень

Організація баз даних Основи сучасної схемотехніки Основи технології виробництва біомедичних засобів

Побудова баз даних на Python Проектування малогабаритних БПЛА Системні технології в телекомунікаціях

Для спеціальностей НМК3: 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", 035 "Філологія", 051 "Економіка", 053 "Психологія", 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок", 073 "Менеджмент", 075 "Маркетинг", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", 076 "Підприємництво та торгівля", 081 "Право", 262 "Правоохоронна діяльність", 281 "Публічне управління та адміністрування", 292 "Міжнародні економічні відносини":

Актуальні питання сучасного трудового права Англійська мова в науці та техніці (English for Science and Technology) Креативний маркетинг

Основи управління проєктами Правове регулювання екологічної безпеки Правове регулювання транспортної системи

Страхування сучасних ризиків Теорія і практика бізнес-планування Управління персоналом підприємства

Управління якістю та ризиками в умовах сталого розвитку

Предметні олімпіади у форматі НМТ