Вибіркові компоненти для бакалаврів 2023 року набору | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Вибіркові компоненти для бакалаврів 2023 року набору

Вибіркові компоненти для всіх спеціальностей:

Формування системного наукового світогляду MINOR Соціально-гуманітарна дисципліна за вибором

Дисципліна індивідуального вибору 1 Дисципліна індивідуального вибору 2 Дисципліна індивідуального вибору 3

Вибіркові компоненти для всіх спеціальностей, за виключенням спеціальності 134 "Авіаційна та ракетно-космічна техніка" (освітні програми: "Проектування, виробництво та сертифікація авіаційної техніки", "Авіаційні двигуни та енергетичні установки", "Ракетно-космічна техніка"), 123 "Комп'ютерна інженерія" та 125 "Кібербезпека та захист інформації":

Українські студії 

Вибіркові компоненти для всіх спеціальностей, за виключенням спеціальності 081 "Право", 262 "Правоохоронна діяльність":

Правова компетентність

Вибіркові компоненти для всіх спеціальностей, за виключенням спеціальності 134 "Авіаційна та ракетно-космічна техніка" (освітні програми: "Проектування, виробництво та сертифікація авіаційної техніки", "Авіаційні двигуни та енергетичні установки", "Ракетно-космічна техніка"):

Економічна дисципліна за вибором

Вибіркові компоненти для спеціальностей 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", 035 "Філологія", 081 "Право", 053 "Психологія", 262 "Правоохоронна діяльність":

Вибіркові компоненти для спеціальностей 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", 081 "Право", 262 "Правоохоронна діяльність":

Основи соціальних комунікацій

Вибіркові компоненти для спеціальності 035 "Філологія":

Мовні компетентності

Вибіркові компоненти для спеціальності 053 "Психологія":

Соціально-гуманістичні аспекти професійної діяльності

Вибіркові компоненти для спеціальності 081 "Право":

Українська мова за професійним спрямуванням 

Вибіркові компоненти для спеціальностей 051 "Економіка", 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок", 073 "Менеджмент", 075 "Маркетинг", 076 "Підприємництво та торгівля",  281 "Публічне управління та адміністрування", 292 "Міжнародні економічні відносини":

Математичний блок на вибір Дисципліна фахового спрямування

Вибіркові компоненти для спеціальностей 101 "Екологія", 103 "Науки про Землю", 113 "Прикладна математика", 121 "Інженерія програмного забезпечення", 122 "Комп'ютерні науки", 123 "Комп'ютерна інженерія", 124 "Системний аналіз", 125 "Кібербезпека та захист інформації", 126 "Інформаційні системи та технології", 134 "Авіаційна та ракетно-космічна техніка" (освітня програма "Інтелектуальні безпілотні транспортні засоби"), 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (освітня програма "Комп’ютерно-інтегроване управління в енергетиці"), 163 "Біомедична інженерія", 172 "Електронні комунікації та радіотехніка", 173 "Авіоніка", 174 "Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка", 175 "Інформаційно-вимірювальні технології", 176 "Мікро- та наносистемна техніка", 193 "Геодезія та землеустрій", 272 "Авіаційний транспорт":

Мовні компетентності Математично-технічний блок на вибір

Вибіркові компоненти для спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення":

Дисципліни індивідуального вибору спеціальності 121 

Вибіркові компоненти для спеціальностей 131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобудування", 134 "Авіаційна та ракетно-космічна техніка" (освітні програми: "Проектування, виробництво та сертифікація авіаційної техніки", "Авіаційні двигуни та енергетичні установки", "Ракетно-космічна техніка"), 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (освітні програми: «Енергетичний менеджмент та енергоефективність», «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії»), 142 "Енергетичне машинобудування", 144 "Теплоенергетика", 274 "Автомобільний транспорт":

Спеціальні розділи математики

Вибіркові компоненти для спеціальностей 131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобудування", 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (освітні програми: «Енергетичний менеджмент та енергоефективність», «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії»), 142 "Енергетичне машинобудування", 144 "Теплоенергетика", 274 "Автомобільний транспорт":

Дисципліна індивідуального вибору за фахом 

Вибіркові компоненти для спеціальності 134 "Авіаційна та ракетно-космічна техніка" (освітні програми: "Проектування, виробництво та сертифікація авіаційної техніки", "Авіаційні двигуни та енергетичні установки", "Ракетно-космічна техніка"):

MAJOR

Вибіркові компоненти для спеціальностей 123 "Комп'ютерна інженерія" та 125 "Кібербезпека та захист інформації":

Дисципліна із циклу за вибором кафедри 503 

Предметні олімпіади у форматі НМТ