Вибіркові компоненти для бакалаврів 2022 року набору | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Вибіркові компоненти для бакалаврів 2022 року набору

Вибіркові компоненти для всіх спеціальностей:

Українські студії Гуманітарна або економічна дисципліна за вибором Формування системного наукового світогляду

MINOR Дисципліна індивідуального вибору 1 Дисципліна індивідуального вибору 2

Дисципліна індивідуального вибору 3 Мовні компетентності

Вибіркові компоненти для всіх спеціальностей, крім спеціальності 134 "Авіаційна та ракетно-космічна техніка":

Розвиток комунікацій

Вибіркові компоненти для всіх спеціальностей, крім спеціальності 262 "Правоохоронна діяльність":

Правова компетентність

Вибіркові компоненти для спеціальностей 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", 035 "Філологія", 053 "Психологія", 081 "Право":

Вибіркові компоненти для спеціальностей 051 "Економіка", 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 073 "Менеджмент", 075 "Маркетинг", 076 "Підприємництво та торгівля",  281 "Публічне управління та адміністрування", 292 "Міжнародні економічні відносини":

Математичний блок на вибір

Вибіркові компоненти для спеціальностей 101 "Екологія", 103 "Науки про Землю", 113 "Прикладна математика", 121 "Інженерія програмного забезпечення", 122 "Комп'ютерні науки", 123 "Комп'ютерна інженерія", 124 "Системний аналіз", 125 "Кібербезпека", 126 "Інформаційні системи та технології", 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (освітня програма "Комп’ютерно-інтегроване управління в енергетиці"), 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології", 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка", 153 "Мікро- та наносистемна техніка", 163 "Біомедична інженерія", 172 "Телекомунікації та радіотехніка", 173 "Авіоніка", 193 "Геодезія та землеустрій", 272 "Авіаційний транспорт" (освітня програма "Інтелектуальні траспортні системи"):

Математично-технічний блок на вибір

Вибіркові компоненти для спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення":

Дисципліни індивідуального вибору спеціальності 121 

Вибіркові компоненти для спеціальностей 131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобудування", 134 "Авіаційна та ракетно-космічна техніка", 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (освітні програми «Енергетичний менеджмент та енергоефективність», «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії»), 142 "Енергетичне машинобудування", 144 "Теплоенергетика", 274 "Автомобільний транспорт", 272 "Авіаційний транспорт" (освітня програма: Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів):

Спеціальні розділи математики 

Вибіркові компоненти для спеціальності 134 "Авіаційна та ракетно-космічна техніка":

MAJOR

Предметні олімпіади у форматі НМТ