Дисципліна індивідуального вибору 3 | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиДисципліна індивідуального вибору 3

Дисципліна індивідуального вибору 3

Для спеціальностей НМК1: 131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобудування", 134 "Авіаційна та ракетно-космічна техніка", 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", 142 "Енергетичне машинобудування", 144 "Теплоенергетика", 272 "Авіаційний транспорт", 274 "Автомобільний транспорт":

Technologies of Protective Coating Testing of polymer materials and composite structures Варіаційні принципи в теорії пружності та пластичності 

Випробування полімерних матеріалів та композитних конструкцій Експлуатація, ремонт та використання авіаційних двигунів у наземних установках Математичне моделювання в задачах гідравліки

Механіка руйнування Надійність енергоустановок Основи безпеки польотів

Основи безпечного керування та експлуатації автомобіля Переддипломний курс Професійна англійська мова в газотурбобудуванні

Спеціальні матеріали в інженерії Технічна експлуатація авіаційної техніки  Технологія захисних покриттів

Для спеціальностей НМК2: 101 "Екологія", 103 "Науки про Землю", 113 "Прикладна математика", 121 "Інженерія програмного забезпечення", 122 "Комп'ютерні науки", 123 "Комп'ютерна інженерія", 124 "Системний аналіз", 125 "Кібербезпека", 125 "Кібербезпека та захист інформації", 126 "Інформаційні системи та технології", 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології", 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка", 153 "Мікро- та наносистемна техніка", 163 "Біомедична інженерія", 172 "Телекомунікації та радіотехніка", 172 "Електронні комунікації та радіотехніка", 173 "Авіоніка", 174 "Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка", 175 "Інформаційно-вимірювальні технології", 176 "Мікро- та наносистемна техніка", 193 "Геодезія та землеустрій", 272 "Авіаційний транспорт":

Automation of Infromation and control Processes OMG Essence і ALM в управлінні IT-проєктами Автоматизація інформаційно-управляючих процесів 

Безпека технологій електронного бізнесу Виміри фізико-хімічних величин Екологія міських систем

Електрообладнання автомобілів Машинне навчання на мові Python Мікропроцесорні системи управління на базі Arduino платформ

Моделі і методи масового обслуговування Оптимізація сайтів та їх просування в пошукових системах Основи атестації, акредитації і сертифікації виробництва, продукції та послуг

Основи Інтернету речей Розроблення мобільних систем Системний аналіз для ГІС-додатків

Тестування та верифікація програмного забезпечення

Для спеціальностей НМК3: 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", 035 "Філологія", 051 "Економіка", 053 "Психологія", 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок", 073 "Менеджмент", 075 "Маркетинг", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", 076 "Підприємництво та торгівля", 081 "Право", 262 "Правоохоронна діяльність", 281 "Публічне управління та адміністрування", 292 "Міжнародні економічні відносини": 

Актуальні питання судової експертизи Аудит та цифровий аутсорсинг Дискутуємо англійською (Hot Topics. Part 2) 

Практикум з української мови для майбутніх держслужбовців Цифрові бізнес-інструменти

Предметні олімпіади у форматі НМТ